TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Viešnagė Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos administracija ir Metodinė taryba kovo 8 d. pagal ilgalaikės programos „Darnaus bendruomeniškumo kūrimas ir stiprinimas, akcentuojant ugdymo proceso organizavimą V modulį „Ruošiamės diegti atnaujintą ugdymo turinį: kas, kaip ir kodėl“ lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Šioje mokykloje mokosi virš tūkstančio mokinių, yra priešmokyklinio ugdymo klasės, dirba virš 70 pedagogų. Progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė pristatė mokyklą, pabrėždama, kad ugdymo įstaiga išsiskiria savo edukacinėmis erdvėmis, kurios kuriamos kartu su mokiniais, tėvais, mokytojais, menininkais, kt. kūrėjais (taip mokykloje atsirado „Vėjų pieva“, kurta su dailininke Sigute Ach, „Pabaisiukų kiemas“, kurtas su edukatoriumi ir vaikiškų knygų autoriumi Pauliumi Juodišiumi, Kulinarijos klasė, kurta bendradarbiaujant su kulinaru Alfu Ivanausku, „Šachmatų karalystė“ ir kt.). Mokykla labai stipri gamtosauginėje veikloje: nuo 2009 metų mokykla vykdo gamtosauginę programą, mokyklos bendruomenei įtektas Tarptautinis gamtosauginių mokyklų sertifikatas, Žalioji vėliava, mieste sukurta Inkilų instaliacija Kartų parke, Miegapelių alėja Pagramančio regioniniame parke, dalyvaujama iniciatyvoje „Neišmesk – antrą kartą panaudok“. Kita stipri mokyklos sritis – užsienio kalbų mokymas (jau priešmokyklinio ugdymo klasėse mokiniai mokosi užsienio kalbos, inicijuojamas 7-8 klasių mokinių oratorių konkursas. Mokykloje pradinių klasių mokiniai mokosi žaisti šachmatais, inžinerijos pagrindų, problemų sprendimo, kūrybiškumo – Robotikos užsiėmimuose, vyksta vasaros stovyklos, kuriose „slepiasi“ konkreti metų filosofija („Išvirkščias pasaulis“, „Baltoje vėjų pievoje“ ir kt.). Šias stovyklas – patyriminius mokymus padeda vesti profesionalai, lektoriai iš užsienio.

Mokytojai pasivaikščiojo po mokyklą, pasidžiaugė ugdomąja aplinka, naujai įrengtais kabinetais, laboratorijomis, ugdymu kitose erdvėse.

Diskutuojant apie atnaujintą ugdymo turinį, aptarti pasiruošimo jam etapai, stebėtos pamokos (Integruota IT ir anglų kalbos pamoka 5c klasėje „Savivaldaus mokymosi link: Lunacy“, Integruota geografijos ir anglų k. pamoka 8b klasėje „Energijos šaltinių paplitimas Lietuvoje ir Islandijoje“, anglų kalbos pamoka 8a klasėje „Neįprasta muzika“, matematikos pamoka 4a klasėje „Žaidimai pamokoje“), aptartos bendrosios kompetencijos. Metodinės tarybos pirmininkė pristatė mokytojų metodinę veiklą, Kolega-kolegai organizavimą, aptartos mokytojų iniciatyvos. Kelionės pabaigoje dalyvavome teatro terapijoje, kurios metu stengiamės atsipalaiduoti, įsiklausyti, išgirsti, pajusti…

Ačiū Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei už atvirumą, nuoširdumą, novatoriškumą, iniciatyvas, dalijimąsi savo patirtimi…

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content