TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Ypatinga diena

Balandžio 26-oji „Juventos“ progimnazijoje buvo ypatinga – muzikos mokytojai vedė atviras meistriškumo pamokas ir skaitė pranešimus nacionalinės mokslinės – praktinės konferencijos „Muzikos ir mokslo labirintais“ dalyviams. Konferencija skirta mokyklos įkūrėjo, profesoriaus Eduardo Balčyčio atminimui, tad mokytojai šiai dienai atsakingai ruošėsi ir iš anksto ją planavo.

Konferencija prasidėjo VU Šiaulių akademijoje. Čia pranešimus skaitė direktorė Rita Tamašauskienė (tema „Muzikinio ir bendrojo ugdymo dermės galimybės mokykloje“) ir Angelė Kavaliauskienė (tema „Pradinių klasių etnokultūrinio ugdymo ypatumai atnaujintų BU muzikos programų kontekste“). Vėliau konferencija persikėlė į „Juventos“ progimnaziją, kurioje dalyviai stebėjo muzikos pamokas, jas vedė:

Loreta Stankuvienė, pamoka 2a kl. (tema „Socialinės emocinės kompetencijos ugdymas muzikuojant“);

Aušra Adomaitienė, pamoka 3a kl. (tema „Muzikos išraiškos priemonė – tempas“);

Živilė Sitnikienė, pamoka 5d kl. tema ( „Muzikuoju, dainuoju ir kuriu“);

dvi Laimono Tamošiūno pamokos 6c ir 7c kl. (tema „Inovatyvūs įrankiai muzikos pamokoje“)

Loreta Mikutienė, 5-8 kl. choro pamoka (tema „Mokinių muzikinės kalbos patirčių turtinimas: daugiabalsumas“).

Mokykla gyvuoja 53 metus, džiugu, kad tradicija – skleisti muzikinio ugdymo patirtį, išliko. „Juventos“ mokytojai puikiai pravedė pamokas, pademonstruodami savo pedagoginį meistriškumą ir gerus mokinių gebėjimus. Pamokas stebėjo 38 mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų, ŠMM ir VU atstovai. Konferencijos dalyviai dėkojo už pasidalinimą patirtimi.

Džiaugiuosi ir dėkoju muzikos mokytojams už tradicijų puoselėjimą ir profesoriaus Eduardo Balčyčio darbų tęstinumą.

Pavaduotoja muzikiniam ugdymui V. Juodpusienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content