TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Būrelių pristatymas

2021-2022 MOKSLO METAIS 1 – 8 KLASIŲ JUVENTIEČIUS KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, BŪRELIŲ, STUDIJŲ UŽSIĖMIMUOSE

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 1. Chorinis dainavimas (mokyt. A. Adomaitienė) – 1ab klasės
 2. Chorinis dainavimas (mokyt. L. Stankuvienė) – 2ab klasės
 3. Chorinis dainavimas (mokyt. L. Stankuvienė) – 3ab klasės
 4. Chorinis dainavimas (mokyt. N. Adomavičienė) – 4ab klasės
 5. Jaunių choras „Melodija“ (mokyt. L. Mikutienė) – 5ab, 6ab, 7ab, 8ab klasės

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL MENINĖS SAVIRAIŠKOS NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMĄ

6. Šiuolaikinis muzikavimas K. Orfo instrumentais (mokyt. R. Urniežienė,  L. Tamošiūnas) – 4c, 5c klasės

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR LOGINIO MĄSTYMO – ŠACHMATŲ PROGRAMĄ „LOGINUKAI“

 • STEAM krypties programa „Login*ukai“ (mokyt. E. Bukienė) – 1d, 3cd, 4d klasės
 • Šachmatai (mokyt. S. Petuchovskis) – 1d, 3cd, 4d klasės

LAISVAI PASIRENKAMI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI

 • Ankstyvasis programavimas (mokyt. D. Kontrimienė) – 1 klasės
 • Šachmatai (mokyt. S. Petuchovskis) – 1 – 4 klasės
 • Dailės studija „ART – elė“ (mokyt. A. Lendzbergienė) – 1 – 4 klasės
 • Respublikinis projektas „Sveikatiada“ (mokyt. A. Dirginčienė) – 1 – 4 klasės
 • Programa „Sveikata visus metus“ (mokyt. A. Mažonavičienė) – 1 – 4 klasės
 • Teatras (mokyt. E. Mačiūnienė) – 1 – 4, 5 – 8 klasės
 • Liaudies šokis (mokyt. A. Rimkuvienė) – 2c klasė
 • VEX robotika (mokyt. L. Tamošiūnas) – 2 – 8 klasės
 • Estafetės. Sportinių žaidimų pradmenys (mokyt. R. Baranauskas) – 3 – 4 klasės
 • Informacinių technologijų būrelis „Bit&Byte“ (mokyt. E. Bukienė) – 5 – 6 klasės
 • Sportiniai žaidimai (mokyt. I. Razumienė) – 5 – 7 klasės
 • Dailės studija „ART – elė“ (mokyt. A. Lendzbergienė) – 5 – 8 klasės
 • Šachmatai (mokyt. S. Petuchovskis) – 5 – 8 klasės
 • Gitaristų būrelis (mokyt. G. Fursalovas) – 5 – 8 klasės
 • Treniruotės su funkciniais diržais (mokyt. R. Baranauskas) – 5 – 8 klasės
 • Fotografijos būrelis (mokyt. R. Linkevičienė) – 5 – 8 klasės
 • Tarptautinė DofE programa (mokyt. E. Valaitienė, R. Baranauskas) – 8 klasė