TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Būrelių pristatymas

2023 – 2024 MOKSLO METAIS 1 – 8 KLASIŲ JUVENTIEČIUS KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, BŪRELIŲ UŽSIĖMIMUOSE

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 1. Chorinis dainavimas (mokyt. R. Urniežienė) – 1ab kl.
 2. Chorinis dainavimas (mokyt. Ž. Sitnikienė) – 2ab kl.
 3. Chorinis dainavimas (mokyt. A. Adomaitienė) – 3ab kl.
 4. Vokalinis ansamblis (mokyt. R. Urniežienė) – 3ab kl.
 5. Chorinis dainavimas (mokyt. L. Stankuvienė) – 4ab kl.
 6. Jaunių choras „Melodija“ (mokyt. L. Mikutienė) – 5ab, 6ab, 7ab, 8ab kl.

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR LOGINIO MĄSTYMO – ŠACHMATŲ PROGRAMĄ „LOGINUKAI“

 • STEAM krypties būrelis „Login*ukai“ (mokyt. A. Dirginčienė ) – 1cd
 • STEAM krypties būrelis „Login*ukai“ (mokyt. A. Dirginčienė ) – 2cd
 • STEAM krypties būrelis „Login*ukai“ (mokyt. D. Kontrimienė) – 3d

Užsiėmimų metu vaikai gilins pasaulio pažinimo ir gamtos mokslų žinias, atliks įvairiausius bandymus, tyrinės aplinką moksliniais metodais.

 • Šachmatų būreliai (mokyt. S. Petuchovskis) – 1abd, 1c, 2d, 3d

Užsiėmimas šachmatais padeda gerinti vaikų atmintį ir ugdyti asmenybę. Vaikai, žaidžiantys šachmatais, išmoksta planuoti savo veiklą, atsakyti už priimtus sprendimus ir realiai vertinti situaciją. Žaidimas ugdo atkaklumą, pasitikėjimą savimi, skatina kūrybiškumą, o sportiniai laimėjimai lieka gerais prisiminimais visam gyvenimui.

LAISVAI PASIRENKAMI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI

 • Lietuvių kalbos puoselėtojų būrelis „Raiškus žodis“ 1-2 kl. (mokyt. K. Kairienė)

Lietuvių kalbos puoselėtojų būrelyje „Raiškusis žodis“ mokiniai turės galimybę lavinti kūrybiškumą, įgyti daugiau žinių apie retoriką, išmokti aiškiai ir raiškiai kalbėti. Raiškusis ir meninis skaitymas, samprotavimas, įrašų klausymas, informacijos rinkimas, žodžio meno siejimas su iliustracija, vaidybinės situacijos, bendravimas padės vaikams pamilti lietuvišką žodį ir nuoširdžiau  pažvelgti į paslaptingą knygų pasaulį. Mokiniai bus skatinami dalyvauti konkursuose, koncertuose ir šventėse bei savo raiškiu deklamavimu paveikti klausytojų protą ir jausmus.

 • Respublikinis projektas „Sveikatiada“ 1c kl. (mokyt. A. Dirginčienė)

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse.

 • „Sveikata visus metus“ – 1b kl. (mokyt. A. Mažonavičienė)

Mokiniams per įvairias, jiems įdomias veiklas, siekiant ugdyti atsakomybę už savo sveikatą, bus formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Vaikai mokysis stiprinti ir saugoti savo sveikatą, sveikiau maitintis. Programa suteiks galimybę rasti sau tinkamus fizinio aktyvumo gerinimo, sveikatinimo(si) būdus, lengvai ir džiugiai patirti sėkmę, įgyti sveikos gyvensenos įgūdžių.

 • Integruotas projektas ,,Menai linksmai“ 1 – 4 kl.  (mokyt. A. Lendzbergienė)

Bus vadovaujamasi šūkiu: „Sužinok, išmok, atrask kurdamas!“ Vaikai mokysis pagal integruoto ugdymo programą (bus gilinamos per pamokas įgytos teorinės žinios, suteikiama naujų). Renkantis laisvą kūrybinę raišką, tyrinėsime įvairias gamtos, pasaulio ir žmogaus pažinimo temas, mokysimės spręsti problemas. Kūrybiniais rezultatais dalinsimės progimnazijos facebook paskyroje, mokyklos tinklapyje

Kas tikrovė, o kas akių apgaulė? Kaip ir kodėl taip matome pasaulį? Kas lekia su vėju? Pasaulio vandenyno paslaptys. Vabalų pasaulis. Kaip atsirado raidės ir žodžiai? Kūryba, geriant mėgstamą arbatą… Tokie ir kitokie klausimai ir atsakymai lauks vaikų užsiėmimuose ,,Menai linksmai“.

 • Sporto būrelis 1d kl. (mokyt. L. Rašimas)

Sporto būrelio metu mokiniai turės galimybę fiziškai tobulėti, įgyti daugiau žinių apie sporto naudą, sveiką mitybą ir sveikos gyvensenos įpročius, ugdysis komandinį bendradarbiavimą. Mokiniai bus skatinami bendrauti ir bendradarbiauti komandoje žaidžiant įvairius sportinius žaidimus, kurti žaidimo strategijas, išmokti valdyti savo kūną, pastabumą, vikrumą, puoselėti olimpines vertybes.   

 • Ankstyvojo programavimo būrelis „Jaunasis programuotojas“ 3 kl. (mokyt. D. Kontrimienė)

Būrelis „Jaunasis programuotojas“ skirtas mokiniams, besidomintiems ne vien tik kompiuteriniais žaidimais, bet ir svajojantiems juos kurti. Užsiėmimų metu vaikai tobulins programavimo įgūdžius Scratch programa, kūrybiniais tikslais naudos dirbtinį intelektą. Vaikai įgis informacinio raštingumo pradmenis. Programavimo įgūdžiai bus siejami su matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės žiniomis. Darbas vyks ipad planšetėmis, kompiuteriu.

 • Gitaristų būrelis „Styga“ (pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės) 3 – 8 kl. (mokyt. G. Fursalovas)

Gitaristų būrelio „Styga“ užsiėmimai bus skirti saviraiškos poreikių tenkinimui, gitarinės technikos gebėjimų ugdymui, klausos lavinimui, teorinių žinių apie įvairiausius muzikantus ir jų veiklą plėtimui, grupinio ir individualaus darbo skatinimui.

 •  „VEX robotika” 3 – 5 kl. (mokyt. L. Tamošiūnas)

VEX robotikos ir STEAM veiklų būrelyje vaikai kurs bei valdys VEX robotus, įsitrauks į STEAM veiklas: kurs muzikos instrumentą, šviečiančias kompozicijas, galvosūkius ir elektros grandinę su judesiu. 

 • Kvadrato būrelis 5 – 6 kl. (mokyt. I. Razumienė)

Būrelio užsiėmimuose mokiniai stiprins fizinį ir psichologinį atsparumą, ugdys darbo komandoje, bendradarbiavimo įgūdžius, išmoks naujų sportinių judesių bei žaidimo taisyklių.

 • Fotografijos būrelis 5 – 8 kl. (mokyt. R. Linkevičienė)

Fotografijos būrelio metu mokiniai turės galimybę lavinti kūrybiškumą, įgyti daugiau žinių apie fotografinės minties perteikimą, reikšmingumą bei kūrybos proceso problematikos ieškojimą. 

Veikla būrelyje – galimybė fotografiją paversti turiningu, pažintiniu ir kartu kūrybišku laisvalaikio praleidimo būdu. Mokiniai bus skatinami kurti idėja ir koncepcija pagrįstus darbus, nesureikšminant turimos fotografinės ir kompiuterinės technikos galimybių.

 • Skautų organizacija 5 – 8 kl. (mokyt. S. Staponkus)

Skautų metodas – progresyvi ugdymo sistema, veikianti per mokymąsi, veiklą, mažų grupių narystę, kuomet padedant suaugusiems, skatinami atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, ugdyti charakterį ir kompetenciją, įgyti pasitikėjimo savimi bei gabumų, įgyti pasitikėjimą ir gebėti bendradarbiauti. Tai įvairių veiklos sričių patyriminės programos, pagrįstos žaidimais, naudingais įgūdžiais, tarnavimu bendruomenei, gyvenimu gamtoje.

 • „Sveikatos klubas“ 5 – 8 kl. (vad. L. Vaškienė)

Sveikos gyvensenos klubo veiklose mokiniai pagilins ir įtvirtins žinias apie  sveiką gyvenseną, išmoks  teikti pirmąją pagalbą ir atsispirti žalingiems įpročiams. Įgytas žinias mokiniai taikys organizuodami, vesdami užsiėmimus sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais savo bendraamžiams ir jaunesniojo amžiaus vaikams.

 • Kūrybinės dirbtuvės „Malonios smulkmenos“ 5 – 8 kl. (mokyt. D. Daukšienė)

Būrelio „Malonios smulkmenos” metu mokiniai mokysis kurti, gaminti interjerui skirtus akcentus. Darbeliai bus gaminami iš audinio, siūlų, putplasčio, augalų, ir kt. žaliavų. Vaikai mokysis gaminiams parinkti priemones, kūrybiškai tarpusavyje derinti žaliavas, gaminius derinti prie interjero. Užsiėmimų metu mokinių pagaminti darbeliai bus dovanoti „Gerumo mugei“.

 • Kūrybinės dirbtuvės „Gerumo mugė“ 5 – 8 kl. (mokyt. I. Šatkauskienė)

Užsiėmimo metu vaikai atsipalaiduos kurdami dekoracijas namams bei papuošalus ant rankos, kaklo . Būrelio nariai gaminius pardavinės „Gerumo mugėje“.

 • „Neuroedukacijos ir EKO studija“ 8a7b kl. (mokyt. V. Bernikienė)

Užsiėmimų metu mokiniai mokysis geriau pažinti save ir kitus,  pozityviai mąstyti, pažinti savo emocijas ir jas suvaldyti, sieks savo tikslų, rūpinsis aplinkos saugojimu, organizuos akcijas ir renginius, bendraus, gamins, ragaus, kurs, keliaus,  mokysis tausoti gamtinius išteklius ir gyventi tvariau!

 • Tarptautinė DofE programa 8 kl. (vad. E. Valaitienė, žygių vad. S. Staponkus)

The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE) programa – pasaulyje pirmaujanti neformaliojo švietimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų. Programos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie suteiktų praktinių gyvenimiškų ir karjerai naudingų įgūdžių, ugdytų drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę. Savęs pažinimas ir įveikti asmeniniai iššūkiai yra pagrindinis apdovanojimas, tarptautinis sertifikatas ir visame pasaulyje atpažįstamas ženklelis – šį apdovanojimą tik įprasmina. 

Programos dalyvis save išbando savanorystėje, aktyvioje veikloje, įgūdžiuose ir 2 dienų žygyje gamtoje.

 • Tarpklasinės sporto varžybos 5-8 kl. (mokyt. R. Baranauskas)

Mokiniai bus supažindinti su fizinių ypatybių ugdymo svarba asmenybei, išmoks kvadrato, tinklinio, virvės traukimo, krepšinio taisykles, dalyvaus tarpklasinėse varžybose: kvadrato – 5-6 kl., virvės traukimo – 5-6 kl., tinklinio – 5-6 ir 7,8 kl., baudų mėtymo – 5-8 kl., žingsnių iššūkio – 5-8 kl.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content