TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Būrelių pristatymas

2022-2023 MOKSLO METAIS 1 – 8 KLASIŲ JUVENTIEČIUS KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, BŪRELIŲ, STUDIJŲ UŽSIĖMIMUOSE

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 1. Chorinis dainavimas (mokyt. Ž.Sitnikienė) – 1ab klasės
 2. Chorinis dainavimas (mokyt. A. Adomaitienė) – 2ab klasės
 3. Chorinis dainavimas (mokyt. L. Stankuvienė) – 3ab klasės
 4. Chorinis dainavimas (mokyt. N. Adomavičienė) – 4ab klasės
 5. Jaunių choras „Melodija“ (mokyt. L. Mikutienė) – 5ab, 6ab, 7ab, 8ab klasės

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL MENINĖS SAVIRAIŠKOS NEFORMALAUS UGDYMO PROGRAMĄ

 • Liaudies šokis (mokyt. A. Rimkuvienė) – 3c klasė

UŽSIĖMIMAI SKIRTI MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR LOGINIO MĄSTYMO – ŠACHMATŲ PROGRAMĄ „LOGINUKAI“

 • STEAM krypties projektai „login*ukams“ (mokyt. L. Kovaitienė) – 1d, 2d, 4d, 5d klasės
 • Šachmatai (mokyt. S. Petuchovskis) – 1abc, 1d, 2d, 4bd klasės

LAISVAI PASIRENKAMI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI

 • Gitaristų būrelis (pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės) 3 – 8 kl. (mokyt. G. Fursalovas)
 • Integruotas projektas ,,Menai linksmai“ 1 – 4 kl.  (mokyt. A. Lendzbergienė)
 • Sporto būrelis „Kamuolio draugai” 1 kl. (mokyt. K. Kairienė)
 • Informacinių technologijų būrelis „Ieškok, kurk, tobulėk“ 1c kl. (mokyt. A. Zorienė)
 • Ankstyvojo programavimo būrelis „Jaunasis programuotojas“ 2 kl. (mokyt. D. Kontrimienė)
 • „VEX robotika” 3 – 4 kl. (mokyt. L. Tamošiūnas)
 • Respublikinis projektas „Sveikatiada“  4a kl. (mokyt. A. Dirginčienė)
 • Lėlių ir objektų teatras 4d kl. (mokyt. V. Kairienė)
 • Programa „Sveikatą puoselėjanti mokykla“ 4 kl. (mokyt. A. Mažonavičienė)
 • Sportiniai žaidimai 5 – 6 kl. (mokyt. I. Razumienė)
 • Fotografijos būrelis 5 – 8 kl. (mokyt. R. Linkevičienė)
 • Tarpklasinės sporto varžybos (kvadratas, krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas) 5 – 8 kl. (mokyt. R. Baranauskas)
 • Skautų organizacija 5 – 8 kl. (mokyt. S. Staponkus)
 • STEAM „Žaidžiame inžineriją“ 6 – 8 kl. (mokyt. L. F. Jonaitienė)
 • „EKO studija“ 7 kl. (mokyt. V. Bernikienė)
 • Dramos studija 7 – 8 kl. (mokyt. E. Mačiūnienė)
 • Tarptautinė DofE programa 8 kl. (vad. E. Valaitienė, žygių vad. S. Staponkus)

Šiaulių „Juventos“ progimnazija