TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Popamokinių renginių planas

ŠIAULIŲ „JUVENTOS PROGIMNAZIJOS 2022 M. RENGINIŲ PLANAS

SAUSIS

 • Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkursas „Dainų dainelė 2022 (V. Juodpusienė)
 • Respublikinė pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
 • 6 kl. anglų kalbos konkurso „Raštingiausias šeštokas” mokyklinis turas (Ž. Leinartienė)
 • 5-8 kl. meninio skaitymo konkursas (L. Tomanaitė)
 • 5-8 kl. STEAM gamtos olimpiados mokyklinis turas (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • 6-8 kl. matematikos olimpiados mokyklinis turas (matematikos mokytojai)
 • 6-8 kl. geografijos žinių konkurso „Pažink Lietuvą ir pasaulį” atrankinis turas (L. Zonienė)
 • 6-7 kl. „Kuršių genties gyvosios istorijos pamokos, panaudojant interaktyvų pristatymą” (S. Staponkus)

VASARIS

 • Vasario 4 d. kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos diena, skirta „Mokonomikai” ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (J. Ančerevičiūtė ir klasių vadovai)
 • 1 – 8 kl. saugaus interneto savaitė (S. Vanagaitė, D. Bartkutė, L.Skyrienė, R. Linkevičienė)
 • Šiaulių m. 5-6 kl. „Vienos linijos piešinio čempionatas“ (A. Lendzbergienė)
 • 4 kl. lietuvių kalbos olimpiados mokyklinis tyras (K.Kairienė)
 • 7-8 kl. „Geografijos kengūra“ (L. Zonienė)
 • 5-8 kl. „Gamtos kengūra“ (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • 5 – 8 kl. Šiaulių m. muzikos olimpiada (V. Juodpusienė)
 • 1-8 kl. instrumentinės muzikos koncertas „Žiemos spalvos“ (A.Adomaitienė, R. Urniežienė)
 • Respublikinė konferencija ,,Juventos STEAM* ukai kviečia draugus“ (darbo grupė)

KOVAS

 • Kovo 10 d. – kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei (pradinių klasių ir kalbų mokytojai)
 • 1 – 8 kl. Užgavėnių šventė ir didžiausio blyno rinkimai (J. Ančerevičiūtė, D. Daukšienė)
 • 1 – 8 kl. Europos Muzikos diena mokykloje (EuDaMuS) (V.Juodpusienė, L. Mikutienė)
 • 4 kl. anglų kalbos olimpiada (S. Abalikštienė)
 • 5-6 kl. literatūrinės varžytuvės ,,Ar skaitei? “ (L. Tomanaitė)
 • 5-6 kl. akcija ,,Skaitome V. Račicko knygas“ (L. Tomanaitė)
 • 5-8 kl. muzikinė literatūrinė programa ,,Išdainuota, išmylėta“, skirta Kovo 11-ajai paminėti (lietuvių kalbos mokytojos)
 • 6-8 kl. geografijos olimpiados „Mano gaublys“ mokyklinis turas (L. Zonienė)
 • 1-8 kl. Žemės dienos renginiai (darbo grupė)
 • 5-8 kl. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“
 • 3, 4 kl. matematikos olimpiados mokyklinis turas (I.Karskienė, A.Mažonavičienė)

BALANDIS

 • 5-6 kl. geriausios vaikų knygos rinkimai, skirti Pasaulinei knygos dienai paminėti (J. Songailienė, L. Tomanaitė)
 • 5-8 kl. gamtos – biologijos olimpiados mokyklinis turas (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • 1-8 kl. – instrumentinės muzikos koncertas „Pavasarinis pasveikinimas“ (G. Šimonienė, G. Fursalovas)
 • 1-8 kl. koncertas, skirtas Motinos dienai (L. Stankuvienė, Ž. Ratinienė)

GEGUŽĖ           

 • Gegužės 14 d. – kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos diena, skirta bendruomenės Šeimų žygiui (J. Ančerevičiūtė, L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R.Linkevičienė, I.Šatkauskienė)
 • 4 kl. konkursas “Animal planet” (S. Abalikštienė)
 • 5-8 kl. sporto varžybos „Taiklioji ranka” (R. Baranauskas, I. Razumienė, L. Sabaliauskienė)
 • 6 kl. viktorina „Ką žinai apie šalį, kurios kalbą mokaisi” (I. Ratkevičienė)
 • 1-8 kl. koncertas – projektas „Liuoksinis ir …“ (A. Rimkuvienė)
 • 3 kl. lietuvių kalbos olimpiados mokyklinis tyras (R. Valukonienė)
 • 1 kl. šventė „Kaip smagu, kad  mokinys esu!“ (1 kl. mokytojos)
 • 3-4 kl. „Mokslo fiesta“ (A. Dirginčienė)

BIRŽELIS

 • Birželio 1 d. – kultūrinės, pažintinės ir kt. veiklos diena, skirta mokyklos vardadieniui ir miuziklo „Berniukas, kuris ieškojo muzikos“ pristatymui (V. Juodpusienė, J. Ančerevičiūtė)
 • Birželio 9 d. 1 – 4 kl. mokslo metų pabaigos šventė teatre
 • Birželio 9 d. – mokyklos vardą garsinusių juventiečių išvyka į  M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir Kauno muzikinį teatrą (L. Laurinaitienė)
 • 8 kl. mokinių, tėvų, mokytojų mokyklos baigimo šventė. E. Balčyčio premijos įteikimas
 • Birželio 22 d. – 5 – 8 kl. mokslo metų pabaigos šventė (J. Ančerevičiūtė)

RUGSĖJIS

 • Bendruomenės Žinių ir mokslo diena. Šv. Mišios (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 5 kl. dailyraščio konkursas (J. Sutkuvienė)
 • 5-8 kl. fizinio ugdymo „Kengūra mergaitėms” (R. Baranauskas, I. Razumienė, L. Sabaliauskienė)
 • 5-6 kl. kvadrato varžybos (R. Baranauskas, I. Razumienė, L. Sabaliauskienė)

SPALIS

 • Tarptautinė Mokytojų diena (J. Ančerevičiūtė, V. Juodpusienė ir darbo grupė)
 • Bendruomenės socialinė paramos akcija ,,Solidarumo bėgimas” (L. Skyrienė)
 • Košės diena (klasių vadovai)
 • 5 kl. viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“ (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • Respublikinis perkusijos instrumentų muzikos festivalis „Mano vardas Orfas” (A. Mundinas, L. Tamošiūnas)

LAPKRITIS

 • 5-6 kl. netradicinės kvadrato varžybos (I. Razumienė, L. Sabaliauskienė)
 • 1-8 kl. Tarptautinė tolerancijos diena (darbo grupė)
 • 5-6 kl. „Linksmosios estafetės” (R. Baranauskas, I. Razumienė, L. Sabaliauskienė)
 • 1 – 8 kl. lyrinės instrumentinės muzikos koncertas „Vakarėjant…” (D. Ramanauskienė, L. Tamošiūnas, T. Laugalis)

GRUODIS

 • 5 – 8 kl. stalo teniso varžybos „Juventa – Romuva” (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė)
 • 5-8 kl. salo teniso turnyras „Karuselė” (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė)
 • 1 – 8 kl. paramos akcija „Maltiečių sriuba” (J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė, I. Razumienė)
 • Bendruomenės paramos akcija ,,Vaikų svajonės” (L. Skyrienė, S. Vanagaitė, D. Bartkutė)
 • Bendruomenės „Gerumo mugė“ (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 1-4 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas“ (A. Adomaitienė)
 • 5-8 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas” (L. Mikutienė)
 • Bendruomenės Šv. Mišios (L. Skyrienė, L. Mikutienė, L. Stankuvienė)  
Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.