TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Popamokinių renginių planas

POPAMOKINIAI RENGINIAI 2023 M.

SAUSIS

 • Bendruomenės respublikinė pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija (J. Ančerevičiūtė)
 • Šiaulių m. mokyklų akcija „Laisvė” (5 – 8 kl. choras „Melodija, L. Mikutienė, MS nariai, J. Ančerevičiūtė)
 • Šiaulių m. Laisvės dienos minėjimas su grupe „Vairas“ ir KASP (3-4 kl. choras „Pelėdžiukai“ ir L. Stankuvienė
 • 1a, 4a kl. Sausio 13-osios minėjimas – virtualus susitikimas su N.Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokiniais (A. Dirginčienė, I. Karskienė) pradinukais
 • DofE grupės narių Pirmosios pagalbos ir turizmo mokymai (S. Staponkus)
 • 3, 4 kl. lietuvių kalbos olimpiados (D.Dundulienė, A.Mažonavičienė)
 • 3, 4 kl. matematikos olimpiados (R.Vasiliauskienė,  A.Dirginčienė)
 • 6 – 12 kl. Šiaulių m. muzikos olimpiada (V. Juodpusienė)
 • L/d, švietimo įstaigų Tarptautinis nuotolinis muzikavimo festivalis „Žaidžiu muziką” (R. Tamašauskienė, L. Mikutienė, L. Tamošiūnas)   
 • 5 – 8  kl. meninio skaitymo konkursas (lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 klasių matematikos olimpiada (V. Pozniakovienė)

VASARIS

 • 1 – 8 kl. „Saugesnio interneto savaitė“: kahoot „Mėlynasis meškiukas“ (I.Karskienė A.Dirginčienė, D. Bartkutė)
 • 1 – 12 kl. respublikinis muzikos festivalis „Skiriu Tėvynei Lietuvai“ (R.Tamašauskienė, V. Juodpusienė, L. Mikutienė, Ž. Sitnikienė)
 • Šiaulių m. konkursas „Šviesa pikselių pasaulyje“ (bendradarbiavimas su Šiaulių menų mokykla; J. Ančerevičiūtė, S. Brasaitė, R. Linkevičienė, E. Bukienė, A. Lendzbergienė) 
 • 4 kl. anglų kalbos olimpiada  (S. Abalikštienė)
 • 7 kl. anglų kalbos olimpiada (V. Klimavičienė, J. Jakubauskas)
 • Mažoji technologijų olimpiada (I. Šatkauskienė, D. Daukšienė) 
 • 1 – 8 kl. Užgavėnės (J. Ančerevičiūtė, klasių vadovai)
 • 5 – 8 kl. aktyviosios pertraukos ir renginys „Šaunusis penktadienis“ (V. Bernikienė, J. Ančerevičiūtė)
 • 1 – 4 kl. valstybinių švenčių paminėjimas STEAM metodais (A.Dirginčienė)
 • 4 kl. rytmetys „Iš kokių mes knygų?“ (A.Mažonavičienė)
 • 3 – 7 kl. baroko muzikos koncertas (L. Laurinaitienė, L. Tomanaitė)
 • 5 – 8 kl. biologijos olimpiada (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • L/d ikimokyklinių grupių ugdytinių muzikinė popietė „Mokykloje linksma” (Ž. Sitnikienė, A. Dirginčienė)
 • 5 – 8 kl. respublikinis gamtos konkursas „Kengūra“ (J. Domkutė)
 • 1 – 8 kl. individualaus instrumento koncertas „Žiemos spalvos“ (G. Šimonienė, A. Kiškūnienė)
 • 1 – 8 kl. mokyklinis projektas „Nuo Vasario 16 iki Kovo 11” (J. Ančerevičiūtė, S. Staponkus”):   
 • bendruomenės paramos akcija – sveikinimas maltiečiams (J. Ančerevičiūtė, E. Valaitienė, S. Staponkus, L. Skyrienė)   
 • 5 – 8 kl. valandėlės „Lietuvos istorinių įvykių kalendorius” (L. Kugrėnaitė) 
 • 1 – 2 kl. kūrybinės dirbtuvės ,,Žaliasis raštingumas” (A. Zorienė, S. Petrėtienė, R.Gružienė)   
 • 7 – 8 kl. netradicinės istorijos pamokos Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje:  „1918 m. Vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai“, „Kas po ko: nardymas tarp įvykių ir faktų“ (S. Staponkus) 
 • bendruomenės virtuali paroda „Atkurkime Lietuvos istoriją” (J. Ančerevičiūtė, S. Staponkus) 
 • 8 kl. kūrybinės dirbtuvės ,,Susiūtos’’ eilės Lietuvai (R. Debesytė, L. Tomanaitė) 
 • pilietiškumo pamokėlės/žaidimai kt. l/d ir mokykloje (L. Skyrienė, E. Valaitienė)   
 • matematikos uždavinių kalendorius: „Nuo Vasario 16 – osios iki Kovo 11 – osios“ (R. Vargalienė) 

KOVAS

 • 1 – 8 kl. Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių” (L. Skyrienė, R. Linkevičienė, D. Bartkutė)
 • Pirmokų šventė (K. Kairienė)
 • 1 – 4 kl. „Gamink su „Sveikatiada“ (A.Dirginčienė)
 • 1 – 4 kl. „Šok ir nesustok“ (A.Dirginčienė)
 •  1 – 4 kl. „Karjeros diena“ (K.Kairienė)
 • 5 – 6 kl. tarpklasinės baudų metimo varžybos (I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 6 kl. „Kengūros” konkursas mergaitėms (I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. Tarptautinė muzikos diena mokykloje EuDaMus (V. Juodpusienė, L. Tamošiūnas, L. Stankuvienė, A. Lendzbergienė). Koncertas „Mano klasės daina” (muzikos mokytojai)
 • 8 kl. anglų kalbos olimpiada (Ž. Leinartienė, V. Bernikienė)
 • 1 – 8 kl. socialinė akcija, skirta Dauno sindromo dienai, „Nenurašyk, o palaikyk” (D.Bartkutė, J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė)
 • 5 – 6 kl. popietė „J. Erlickui – 70“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 kl. „Pasaulinė poezijos diena“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 kl. „Skaičiaus Pi diena“ (R. Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • 5 kl. komandinis konkursas „STEAM – aktyviai“ (R.Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • Respublikinis gitaristų festivalis „Ant Bangos…” (T. Laugalis,  L. Tamošiūnas, G. Fursalovas,  A. Mundinas)
 • 7 kl. viktorina „Ką žinai apie šalį, kurios kalbą mokaisi” (I. Ratkevičienė)
 • 6 kl. sunkios rašybos žodžių varžytuvės „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ (L. Tomanaitė, N. Špukaitė-Mamasalijeva)
 • 1 – 8 kl. pilietiškumo akcija „Tautinę giesmę giedokime kartu” (V. Juodpusienė)
 • 1 – 4 kl. pilietiškumo akcija „Tautinė vėliavėlė į namus (pradinių kl. mokytojos)
 • Bendruomenės dalyvavimas Šiaulių m. trispalvės nešimo žygyje „Lietuva mūsų širdyse“ (J. Ančerevičiūtė)
 • 5 – 8 kl. nuotolinių susitikimų ciklas #NORIUBŪTI2023 (E. Valaitienė)
 • 7 kl. virvės traukimo varžybos (R. Baranauskas, I. Razumienė)
 • 1 – 8 kl. dalyvavimas „Swedbank“ didžiausioje nuotolinėje pamokoje LT „Mokonomika“
 • 1 – 4 kl. koncertas „Kaip ežiukas chorą būrė” „Polifonijos” koncertų salėje
 • Bendruomenės paramos akcija maltiečiams „Lurdo žvakės” Šv. Jurgio bažnyčioje (J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė)

BALANDIS

 • 7 – 8 kl. tarpklasinės tinklinio varžybos (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 7 – 8 kl. Pasaulinė autizmo supratimo diena (D. Bartkutė)
 • 5 kl. tarpklasinės baudų metimo varžybos (L.Sabaliauskienė, I. Razumienė)
 • 5 – 6 kl. „Geriausios vaikų knygos rinkimai, skirti Pasaulinei knygos dienai paminėti“ (J. Songailienė L. Tomanaitė)
 • Šiaulių miesto 5 – 6 kl. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (I.Barkienė,  L. Tomanaitė)
 • Pirmosios pagalbos ir turizmo mokymai skautams ir DofE grupės nariams (S. Staponkus)
 • 5 kl. viktorina „Įmink gamtos mįsles” (J. Domkutė, gimnazistai)
 • 8 kl. DofE programos dalyvių bandomieji žygiai (S. Staponkus)
 • Šiaulių miesto progimnazijų 4 – 5 kl. skirtingų gebėjimų mokinių popietė „Sėkmės takeliu“ (R.Dauliuvienė, R.Kasparienė, J. Sedekerskė, E. Kančelskienė)
 • Šiaulių m. l/d, „Ąžuoliukas”, „Berželis”, „Kregždutė”, „Drugelis”, „Juventos”, Sanatorinės, Menų mokyklų,  UIC „Malva” bendruomenių kūrybos festivalis ir paroda „Zuikių pieva” (J. Ančerevičiūtė, E. Valaitienė, I. Šatkauskienė, D. Daukšienė)
 • 1-8 kl. „Šokio diena“, skirta Sveikatą stiprinančių mokyklų jubiliejui
 • 1 – 8 kl. socialinė akcija „Darom“ (talka mokykloje, Šv. Jurgio bažnyčioje ir Senosiose miesto kapinėse)
 • 1 – 8 kl. instrumentinės muzikos koncertas „Pavasarinis pasveikinimas“ (D. Bugaičiuk, J. Deveikytė)
 • 1-12 kl. V-asis respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainos sparnais“ (T. Laugalis, Ž. Sitnikienė, L. Mikutienė,  R. Urniežienė,  A.Adomaitienė)
 • Šiaulių miesto 2 – 4 kl. popietė „Iš tautosakos skrynelės“ (R.Dauliuvienė, R. Vasiliauskienė, D. Dundulienė, A. Bružaitė Čiapienė)
 • 1cd, 2d, 4bd kl. LR Prezidento taurė VUŠA Šachmatų klube (S. Petuchovskis)
 • Veiklos, skirtos Sveikatą stiprinančių mokyklų jubiliejui: 1 – 4 kl. žygis prie Talkšos ežero „Vanduo – gyvybės šaltinis”, 5 – 8 kl. ritminė mankšta ir netradicinės sporto varžybos, joga ir arbata mokytojams ir tėvams (darbo grupė)
 • 2 kl. popietė „Gudriausias antrokas“ (A. Jakumienė)

GEGUŽĖ           

 • 1 kl. šachmatų pirmenybės (S. Petuchovskis)
 • 1 kl. diena Kurtuvėnų dvaro sodyboje (S.Petrėtienė)
 • 1 – 4 kl. orientacinio sporto diena (K.Kairienė)
 • 1 – 8 kl.  STEAM diena (darbo grupė)
 • 1 – 4 kl. akcija „Visa Lietuva šoka“ (A.Dirginčienė, A.Rimkuvienė)
 • 1 kl. viktorina „Gudriausias pirmokas“ (A.Zorienė)   
 • 7 – 8 kl. tarpklasinės tinklinio varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. stalo teniso varžybos „Juventa” – „Romuva” (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. daugiausiai skaitančių mokinių susitikimas su mokyklos bibliotekininke „Daug skaitau – daug žinau“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 kl. respublikinis komandinis konkursas „STEAM – aktyviai“ (R.Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • Bendruomenės III – iasis „Šeimų žygis“ Salduvėje (J. Ančerevičiūtė, L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Linkevičienė, I. Šatkauskienė)
 • Bendruomenės šventė – koncertas „Dainuojanti mokykla“ Šiaulių kultūros centre (V. Juodpusienė, J. Ančerevičiūtė)
 • 3 – 8 kl. liaudies instrumentų muzikos koncertas (E. Šliauterienė, A. Šliauteris)
 • 4 kl. choro „Pelėdžiukai“ ir 12 kl. vokalinio merginų terceto koncertas (L. Stankuvienė)
 • Mokyklą garsinusių mokinių, mokytojų išvyka į Vilniaus „Keistuolių teatrą“ (L. Laurinaitienė)
 • 4 – okų šventė: pradinės mokyklos pažymėjimų įteikimas, fotografavimasis, diskoteka 

BIRŽELIS

 • Mokyklos solistų ir ansamblių koncertas, skirtas „Juventos“ vardadieniui ir Vaikų gynimo dienai Šiaulių Parko estradoje (V. Juodpusienė)
 • 7 – 8 kl. „Drakonų valčių” varžybos Talkšoje  (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas) 
 • 8 kl. DofE programos dalyvių kvalifikaciniai žygiai (S. Staponkus)
 • 8 kl. pagrindinės mokyklos I pakopos bei muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų teikimo šventė ir miuziklas (J. Ančerevičiūtė, V. Juodpusienė, E. Mačiūnienė)  
 • 5 – 7 kl. mokinių ir mokytojų mokslo metų pabaigos šventė (administracija)

RUGSĖJIS

 • Bendruomenės Žinių ir mokslo diena. Šv. Mišios (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 5 kl. dailyraščio konkursas (R. Debesytė, L. Tomanaitė)

SPALIS

 • Tarptautinė Mokytojų diena (J. Ančerevičiūtė, V. Juodpusienė ir darbo grupė)
 • Bendruomenės socialinė paramos akcija ,,Solidarumo bėgimas” (L. Skyrienė, D. Bartkutė  R. Linkevičienė,   I. Razumienė, L. Sabaliauskienė,  klasių vadovai, VO „Gelbėkit vaikus“)
 • 1 – 8 kl. „Košės diena“ (A. Dirginčienė, D. Daukšienė)
 • 7 – 8 kl. sporto varžybos „Kengūra mergaitėms” (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė)
 • 7 – 8 kl. tarpklasinės virvės traukimo varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 – 6 kl. tarpklasinės kvadrato varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 1 – 4 kl. respublikinė konferencija „Aš turiu pomėgį. O tu?“ (A.Dirginčienė)   

LAPKRITIS

 • 1 – 8 kl. lyrinės instrumentinės muzikos koncertas „Vakarėjant…” (D. Ramanauskienė, L. Tamošiūnas, T. Laugalis, L. Tomanaitė)
 • 1 – 8 kl. Tarptautinė tolerancijos diena: akcija, mokinių darbų paroda pagal paskirtą dienos simbolį (D. Bartkutė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė, Lendzbergienė A.)
 • 7 -8 kl. jogos užsiėmimas mergaitėms  (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 7 kl. popietė „K. Binkiui – 130” (L. Tomanaitė, N. Špukaitė-Mamasalijeva)
 • 7 – 8 kl. Lietuvos kariuomenės diena (S. Staponkus, J. Ančerevičiūtė)
 • 6 kl. anglų kalbos konkursas „Raštingiausias šeštokas“
 • 7 kl. konkursas “Spelling bee”
 • 1 – 4 kl. respublikinis renginys „Aš tave matau“ (A.Mažonavičienė)

GRUODIS

 • 5 – 8 kl. tarpmokyklinės stalo teniso varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 kl. literatūrinė valandėlė „Pranui Mašiotui – 160“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos) 
 • 1 – 8 kl. paramos akcija „Maltiečių sriuba” (J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė, I. Razumienė)
 • Bendruomenės paramos akcija ,,Vaikų svajonės” (L. Skyrienė, R. Linkevičienė, D. Bartkutė)
 • Bendruomenės IX – oji „Gerumo mugė“ ir 5 – 8 kl. kalėdiniai pasirodymai (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 1 – 4 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas“ (A. Adomaitienė)
 • 5 – 8 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas” (L. Mikutienė, R. Debesytė, R.Liutkevičiūtė)
 • Bendruomenės Šv. Mišios (L. Skyrienė, L. Mikutienė, L. Stankuvienė)  

Šiaulių „Juventos“ progimnazija