TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Popamokinių renginių planas

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNZIJOS RENGINIAI, PARODOS, IŠVYKOS 2024 m. 

PARODOS, EKSPOZICIJOS 

Data Vieta Lygmuo Tema Kl. Mokytojas 
Sausis MKL MKL 4-8 kl. atlikto patyčių paplitimo mokykloje tyrimo pristatymas mokyklos erdvėse   7-8 R. Linkevičienė   L. Skyrienė  
Sausis I a. MKL Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Laisvė”  5-8 L. Skyrienė   R. Linkevičienė  
Vasaris I a. fojė  MKL „Užgavėnių kaukės kubizmo stiliumi”  A. Lendzbergienė  
Vasaris III a. MKL  Dailyraščio darbų paroda ,,Dailus raštas akį glosto“  R. Debesytė    L. Tomanaitė  
Vasario 6 d. Biblioteka MKL Saugaus interneto dienai skirta paroda   „Mėlynasis meškiukas“ 1cd, 2a A. Dirginčienė  I. Karskienė  L. Rašimas 
Vasario 12 –    kovo 11 d.  MKL  MKL Mokyklos kabinetų ir lauko durų puošimas trispalviais tautiniais motyvais  5-8   R. Linkevičienė   L. Skyrienė   A. Lendzbergienė  
Kovo 21 d. Šv. Jurgio bažnyčioje Mokinių kūrybinių darbų – raižinių paroda ,,Pasitinkant Šv. Velykas”    5-8 L. Skyrienė   R. Linkevičienė  
Gegužė I a. Skirtingų poreikių mokinių piešinių konkurso – „Mėgstamiausias mano knygos herojus“ dalyvių darbų paroda  1-4 R. Kasparienė    A.Dirginčienė    I.Karskienė    D.Kontrimienė   A. Bružaitė-Čiapienė  
Gegužė I a. MKL Kūrybinių darbų paroda Motinos ir Tėvo dienos proga „Tu – visas mano pasaulis”  2-4 V. Šimkienė   A. Jakumienė   E. Baranauskienė 
Birželio 1 d.  I, II a. fojė   MKL   Mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų parodos   A. Lendzbergienė    D. Daukšienė    I. Šatkauskienė  
Spalis I a. fojė  Biblioteka MKL Paroda, skirta Pagyvenusių žmonių dienai paminėti  5-6 R. Litukevičiūtė   N. Špukaitė- Mamasalijeva   L. Tomanaitė   J. Sutkuvienė   R. Debesytė  
Lapkričio 3-17 d. I a. Skirtingų poreikių mokinių piešinių konkurso dalyvių darbų paroda „Rudens spalvų mozaika“ 1-3 R.Kasparienė  I.Karskienė   A.Dirginčienė   A. Bružaitė-Čiapienė 
Lapkričio   11-26 d. Fojė MKL ,,Advento kalendoriai”   6-8 R. Linkevičienė   L. Skyrienė   J. Ričkuvienė  
Gruodis Fojė MKL „Kalėdiniai namai“ Ž. Leinartienė 

RENGINIAI, TEMINĖS IŠVYKOS 

Data, vieta   Lygmuo    Soc. partneriai  Forma, pavadinimas   Klasė   Koordinatorius, darbo grupės nariai   
SAUSIS   
Sausis-vasaris Projektas „Sveikatiadas“   („Tvari žiema su „Sveikatiada“) 1-5 A. Dirginčienė  A. Mažonavičienė  A. Bružaitė-Čiapienė  I. Šatkauskienė 
10-11 d. M  Švietimo skyrius Konkursas „Dainų dainelė“ 2-10 V. Juodpusienė  T. Laugalis  L. Mikutienė  D. Ramanauskienė  L. Laurinaitienė  E. Šliauteris 
10 d.  S. s.  M Lietuvos mokyklų žaidynių I etapo stalo teniso varžybos   5-8  L. Sabaliauskiene   I. Razumienė  
23 d.  S. s. MKL Tarpklasinės virvės traukimo varžybos  8   L. Sabaliauskiene   I. Razumienė   R. Baranauskas  
307 kab.  MKL  Literatūros ir IT konkursas   ,,Laiškas Kalėdų Seneliui“  5ad  L. Tomanaitė    S. Brasaitė  
VASARIS   
Vasaris IKT velykinio piešino – sveikinimo konkursas   „Atgimimo stebuklai”   1-4  D.Kontrimienė  A.Dirginčienė   I. Karskienė   L. Skyrienė  
Vasaris R  Menų mokykla Lietuvos mokinių skaitmeninių piešinių virtualios parodos – konkurso „Aš esu Lietuva, o Lietuva – tai aš“ kūrybinės skaitmeninio piešinio dirbtuvės, skirtos Kovo 11 – tai 5-7 S. Brasaitė  R. Linkevičienė 
6 d.  I ir II a., mokyklos biblioteka MKL Saugaus interneto diena: interaktyvus žaidimas,  2Mėlynojo meškiuko“ piešinių paroda 1-4 A. Dirginčienė  I. Karskienė  L. Rašimas 
9 d. MKL Pianistų ir smuikininkų popietė „Paklausyk manes”  1-8 Kiškūnienė  I.Lipeikienė  V. Klovienė  
12 d. MKL Muzikinė popietė „Draugas – draugui” 1-8 D. Bugaičiuk  J. Deveikytė  I. Slabovienė 
205, 305, 307 kab.  MKL Dailyraščio konkursas,   skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti  4  5   V. Šimkienė  D Dundulienė  R. Debesytė    L. Tomanaitė  
10-20 mokyklos bibliotekoje KML Paroda „Verpstės saulė Lietuvai“ 1c,2a A. Dirginčienė  I. Karskienė 
14 d.  A.S.  L/d ugdytinių rytmetys „Draugystė” l/d Dirginčienė  L. Stankuvienė  R. Urniežienė  A. Rimkuvienė    E. Valaitienė 
15 d. „Vasario 16-oji su STEAM ir draugais“online susitikimas 1c, 2a A.Dirginčienė I.Karskienė R.Kasparienė 
15 d. MKL Vasario 16 – iosios šventė  Mokyklų pilietiškumo akcija „Tautinė giesmę giedokim kartu” 1-4  1-8 Dirginčienė  J. Ančerevičiūtė 
Vasaris MKL Mokinių išykos į Šiaulių dramos teatrą 1-4  5-8 J. Ančerevičiūtė 
28 d. MKL Įvairių gebėjimų vaikų raiškaus skaitymo konkursas „Žiemos pasaka” K. Kairienė  R. Kasparienė 
28 d. M  Dailės galerija Instrumentinės muzikos koncertas „Muzikos spalvos” 1-8 A. ir E. Šliauteriai 
Vasaris MKL „Vaidiname Užgavėnes” D. Kontrimienė  R. Urniežienė 
Vasario 29 d. M  Rėkyva Koncertas Šiaulių miesto globos namų seneliams 6a E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė  Ž. Sitnikienė 
Vasaris – kovas MKL „Karjeros diena autobuse”   (paskaitos ir praktiniai užsiėmimai VDU) 7-8 E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė 
KOVAS   
1 d. Muzikos festivalis „Skiriu Tėvynei Lietuvai“ 1-12 R. Tamašauskienė  V. Juodpusienė  Ž. Sitnikienė  L. Mikutienė 
1 d. MKL Spalvotų kojinių akcija, skirta Pasaulinės Dauno sindromo dienos minėjimui   1-8  R. Linkevičienė   L. Skyrienė   D. Bartkutė  
1 d.? MKL Viktorina   „Augu sveikas”  1   Mažonavičienė  
1 d. MKL „Kaziuko mugė”  Bendr. J. Ančerevičiūtė    ir darbo grupė  
 8 d.  MKL  Viktorina „Aš myliu Lietuvą”  4  V. Šimkienė  D. Dundulienė   A. Bružaitė – Čiapienė  
8d.  Online „Šventes švęskime drauge“ 1c, 2a I.Karskienė   A.Dirginčienė 
15d. MKL Nepamokinė 1-4 kl. STEAM diena  1-4 A.Dirginčienė D.Kontrimienė 
15 d. T  LMMA Tarptautinė muzikos diena mokykiloje „Eudamus” 5-8 L. Stankuvienė  Ž. Sitnikienė  L. Mikutienė 
6 d.  S. s. MKL Šaškių varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti   7-8  I. Razumienė    L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
18 d. Paramos akcija „Maltos“ ordino seneliams   (velykinis lauknešėlis) Bendr. E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė 
18-21 d.  S. s. MKL Projektinė veikla „Mano eurofito medalis”  (apdovanojami ištvermingiausieji – šaudyklinis bėgimas)  5  L. Sabaliauskienė   I. Šatkauskienė  
22 d. Instrumentinių ansamblių festivalis „Kartu smagiau” 1-12 D. Ramanauskienė  L. Laurinaitienė  I. Slabovienė  L. Tamošiūnas 
20 d. MKL Tarptautinė „Laimės diena”    (klasė renkasi, kaip išreikšti laimę)  1-8    Bendruomenei  D. Bartkutė   L. Skyrienė   R. Linkevičienė  
24 d. Šv. Jurgio bažnyčia Integruotos dorinio ugdymo pamokos ir paramos akcija „Lurdo žvakė”  Bendr. L. Skyrienė  R. Linkevičienė  J. Ančerevičiūtė 
20-28 d. MKL Žemės dienos renginiai 5-8 R. Palepšaitienė  J. Domkutė 
26 d.  S. s. M  „Romuva“ Tinklinio varžybos „Romuva” – „Juventa”  8  I. Razumienė    L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
26-29 d.   (1 iš dienų)   po pam.    MKL  UIC   „Malva” Mergaičių popietė UIC „Malva” centre „Daiktai, prikelti antram gyvenimui” (pasirinkto daikto dekoravimas senais papuošalais, karoliukais ir kt.)   7-8   I. Šatkauskienė   V. Bernikienė  
28 d. Instrumentinės muzikos koncertas   „Pavasarinis pasveikinimas” 2-8 E. Motuzienė  L. Laurinaitienė  T. Laugalis 
29 d. MKL Pianistės Mildos Marijos Kiškūnaitės   koncertas 12 A.Kiškūnienė 
Mokyklos biblioteka   MKL Popietė ,,Gražiausias  eilėraštis“,    skirta Pasaulinei poezijos dienai paminėti  5-6   R. Liutkevičiūtė   R. Debesytė   L. Tomanaitė   J. Sutkuvienė  
Mokyklos biblioteka    MKL   Literatūrinė valandėlė ,,J. Biliūnui – 145“    5-6     R. Liutkevičiūtė   R. Debesytė   L. Tomanaitė   J. Sutkuvienė  
Kovas 10 1-4klasių įvairių gebėjimų   mokinių Velykinis konkursas „Atgimimo stebuklai“ 1-4 D. Kontrimienė A. Dirginčienė 
Kovas MKL Lietuvos folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė 2024”   (mokyklos atrankinis turas)  2c  3c  E. Baranauskienė   A. Kavaliauskienė   A. Rimkuvienė   A. Jakumienė  
Kovas M  Maltos ordinas  Šv. Jurgio bažnyčia Bendruomenės paramos akcija „Lurdo žvakės” Bendr. J. Ančerevičiūtė  L. Skyrienė  E. Valaitienė 
Kovas „Maisto banko“ paramos akcija E. Valaitienė 
BALANDIS   
9 d.   R  Respublikinė konferencija   „Juventos STEAM*ukai kviečia draugus 4“  1-4  D. Kontrimienė   A. Dirginčienė   R. Kasparienė   I. Karskienė  
10 d.  T  College Cgarles  Lemaitre (Prancūzija) Orientacinis žaidimas su projekto parneriais „City signs“ V. Bernikienė 
11 d.  M  Šv. Jurgio bažnyčia  S. Sondeckio   menų gimn.  Dainų muz. m-kla Baroko muzikos koncertas 3-12 L. Laurinaitienė  D. Ramanauskienė  L. Tomanaitė 
16 d. MKL Kvadratas.     Linksmosios estafetės  4    D. Dundulienė   A. Bružaitė – Čiapienė    V. Šimkienė 
16 d. „Maisto banko“ akcija   (savanorių pagalba renkant produktus) 7-8 E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė 
17 d. Instrumentinės muzikos koncertas 8-12 G. Fursalovas  L. Tamošiūnas 
17 d.  Respublikinė nuotolinė mokinių ir mokytojų, UK specialistų konferencija „Mažais žingsneliais karjeros link II“ 7-8 R. Tamašauskienė  E. Valaitienė  J. Ančerevičiūtė  S. Brasaitė 
19 d.  MKL „Kitoks penktadienis“ 5-8 V. Bernikienė 
22-25 d. MKL Projektinė veikla „Mano eurofito medalis” (apdovanojami lanksčiausieji)  5-6 L. Sabaliauskienė   I. Šatkauskienė  
22-26 d. MKL Projektinė veikla „Pavasariniai žiedai”  5  D. Daukšienė    R. Debesytė  
23 d.  S. s.  MKL  „Sveikas žmogus. Joga ir Sveika mityba”  8   I. Razumienė      L. Sabaliauskienė   D. Daukšienė  
25 d. MKL Tarptautnė triukšmo suvokimo diena (pižamos, šlepetės, triukšmo matavimas, pamokos be skambučių)  5-8  L. Skyrienė   R. Linkevičienė  
30 d. R  Viekšnaliuose, Telšių raj. Motinos dienai skirtas koncertas maltiečių senelių globos namuose  2-8  V. Juodpusienė  J. Ančerevičiūtė 
 VUŠA  MKL Edukacinė išvyka į VUŠA biblioteką, skirta Pasaulinei knygos dienai paminėti    7-8   R. Liutkevičiūtė   N. Špukaitė – Mamasalijeva   L. Tomanaitė   J. Sutkuvienė  
305 kab.  307 kab. MKL Geriausios vaikų knygos rinkimai, skirti Pasaulinei knygos dienai paminėti  5  R. Debesytė   L. Tomanaitė  
Balandis  MKL  „Šokim, trypkim 2024”   1c, 2a   A. Dirginčienė   Karskienė I. 
Balandis MKL J. Biliūno gimtadienis („Kliudžiau“)  1c  R. Liutkevičiūtė    A. Dirginčienė  
Balandis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų  etnokultūrinis renginys „Nuo lopšinės iki pasakos”  1-4  E. Baranauskienė   A. Kavaliauskienė   A. Jakumienė   V. Šimkienė  
Balandis MKL Viktorina „Gudriausias trečiokas”  3   A. Jakumienė   V. Bumblauskaitė  
Balandis Dailyraščio konkursas    „Gražiausi žodžiai tau, mamyte!”  2-3  S. Petrėtienė   V. Bumblauskaitė   R. Gružienė  
Balandis Savanorystė: kapinių tvarkymas 2-8 E. Valaitienė 
GEGUŽĖ   
3 d. MKL Vokalinės muzikos koncertas „Tau, Mama” 1-4 Ž. Sitnikienė  R. Urniežienė 
8 d. Raudonojo kryžiaus gimtadienis Muz. J. Ančerevičiūtė 
1-31 d. MKL Protmūšis, skirtas Pasaulinei dienai be tabako   (klasių kovos ir finalas)  5-8   D. Bartkutė   L. Vaškienė 
14 d.  S. s.  MKL  „Sveikas žmogus. Joga ir sveika mityba”  8  I. Razumienė   L. Sabaliauskienė   D. Daukšienė  
15 d. M  Centro prad.,  l/d „Ąžuoliukas”, „Berželis” 4 ugdymo įstaigų akcija „Šok su „Sveikatiada”    A. Dirginčienė  I. Karskienė 
16 d. MKL Koncertas tėveliams 4c G. Šimonienė 
18 d.  Rėkyva  R.K. MKL „Šeimų žygis IV”, skirtas Raudonojo kryžiaus 105 – ajam gimtadieniui  Bendruomenei DDKFST nariai   S. Staponkus, skautai   Silvertras Pinckij  860411052 
19 d.  MKL Mokyklos vardą garsinusių mokinių, mokytojų išvyka į Kauno muzikinio Teatro opera vaikams „DRYŽUOTA OPERA ir Kauno zoologijos sodą 4-8  (53) L. Laurinaitienė  J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė 
21 d.  M  „Šaltinėlio” biblioteka „Poezijos pavasarėlis“ 1  Mažonavičienė 
20-24 d. MKL Projektinė veikla „Mano eurofito medalis” (apdovanojami stipriausieji)  5  L. Sabaliauskienė   I. Šatkauskienė  
Gegužė Orientavimosi sporto šventė „Mažasis olimpietis”  1-3 V. Kairienė  K. Kairienė  R. Gružienė 
Gegužė MKL Sporto popietė A.Mažonavičienė 
Gegužė MKL Lietuvių kalbos popietė „Skaičiuotės ir greitakalbės” K. Kairienė  R. Kasparienė 
Gegužė MKL Spektaklis draugams 1-2 D.Kontrimienė 
Gegužė M  P. Višinskio biblioteka Skirtingų poreikių mokinių piešinių konkursas „Mėgstamiausias mano knygos herojus“ 1-4 R. Kasparienė  A. Dirginčienė  I. Karskienė  D. Kontrimienė  A. Bružaitė-Čiapienė 
„Šaltinėlio”  biblioteka  MKL  Edukacinė išvyka į Šiaulių ,,Šaltinėlio“  biblioteką  5   L. Tomanaitė   R. Debesytė  
Gegužė MKL „Literatūrinis detektyvas” 1-4 R. Liutkevičiūtė 
Gegužė MKL Savanorystė: kapinių tvarkymas 5-8 E. Valaitienė 
Gegužė MKL Integruotos muzikos ir mokyklos istorijos pamokos. Profesoriaus E. Balčyčio premijos konkursas J. Ančerevičiūtė ir 8 kl. dirbamtys muzikos mokytojai 
BIRŽELIS   
1 d. MKL Šventė, skirta pradinės mokyklos baigimui  (kliūčių ruožas) 4  J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė (pagalbos mokiniui spec.) 
3 d. Ugdymo karjerai iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ 1-4 E. Valaitienė ir   1-4 kl. mokyt. 
8 d. Šiaulių miesto olimpinės dienos veiklos   (bus atstovaujma mokyklai įvairiose rungtyse)  5-8  I. Razumienė   L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
18 d. MKL Mokyklos baigimo šventė R. Tamašauskienė  J. Ančerevičiūtė  V. Juodpusienė  8 kl.  vadovės 
18 d. MKL Mokinių ir mokytojų mokslo metų pabaigos šventė  5-7 Administracija 
Šiaulių m. Talkšos ežeras „Drakonų valčių” varžybos  8  I. Razumienė   L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
Birželis   26-27 d. Tarptautinės DofE programos dalyvių, pasiekusių bronzos lygį, išvyka į apdovanojimų šventė Vilniuje J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė  S. Staponkus 
Birželis R  Fotografijos muziejus Jaunimo muzikos festivalis „Šiauliai gyvai” L. Tamošiūnas 
Birželis MKL Viktorina „Gamtos mįslės” J. Domkutė 
Birželis MKL  P. Višinskio biblioteka Kūrybinės dirbtuvės su 3d rašikliais  7-8 R. Liutkevičiūtė  N. Špukaitė – Mamasalieva  L. Tomanaitė  J. Sutkuvienė 
LIEPA 
3-6 d. R  Vilnius Šimtmečio dainų šventė „Kad giria žaliuotų” 3  5-8 L. Mikutienė   A. ir E. Šliauteriai  A. Rimkuvienė 
RUGSĖJIS 
1 d. MKL Mokslo ir žinių dienos šventė Bendr. J. Ančerevičiūtė  8 kl. vadovai  Muzikos mokytojai 
26 d.  MKL Kalbų dienai skirtas renginys ,,Švęskime Europos kalbų dieną kartu” 5-8  JJG V. Bernikienė   J. Jakubauskas   Ž. Leinartienė   I. Ratkevičienė 
23-27 d.  Paramos akcija maltiečių globojamiems seneliams,   skirta Pagyvenusių žmonių dienai  1-8 J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė  R. Linkevičienė  L. Skyrienė 
Rugsėjis  MKL   T. Dirgėla ir vaikai   1-4   R.Liutkevičiūtė  
SPALIS – SVEIKATOS STIPRINIMO MĖNUO 
1 d.  Juventiečių ir UIC „Malva“ meno kolektyvų koncertas, skirtas Pagyvenusių žmonių dienai skirtas (kviečiami III a. universiteto, „Malvos“, „Maltos“ ordino senjorai)  J. Ančerevičiūtė  V. Juodpusienė  Ž. Tolstikova 
14-18 d.  (viena iš dienų) Virvės traukimo varžybos    „Juventa” – „Romuva” -„Medelynas” – „Salduvė”  5-6  I. Razumienė   L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
 21-24 d.  MKL Tarpklasinės kvadrato varžybos   5-6  I. Razumienė   L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
Spalis „Maisto banko” paramos akcija  7-8 E. Valaitienė 
Spalis MKL Socialinė paramos akcija „Solidarumo bėgimas” 5-8 L. Skyrienė  VO „Gelbėkit vaikus” 
Spalis  MKL    „Programavimo savaitė”   1-4   D. Kontrimienė   A. Dirginčienė  
Spalis M   Konferencija “Programuok su juventukais”  1-4  D. Kontrimienė  
LAPKRITIS   
3-17 d. Skirtingų poreikių mokinių piešinių konkursas   „Rudens spalvų mozaika“ 1-3 R. Kasparienė  I. Karskienė  A. Dirginčienė  A. Bružaitė – Čiapienė 
11-15 d. Respublikinė konferencija   „Aš turiu pomėgį. O tu?”   1-4   5-8  A.Dirginčienė  I. Karskienė  D.Kontrimienė  I. Šatkauskienė  R. Linkevičienė    D. Daukšienė  
11-16 d. MKL Tolerancijos dienos minėjimas  1-8  R. Linkevičienė   L. Skyrienė   D. Bartkutė  
17 d. MKL  „S. Nėris – vaikams”  1-4  R. Liutkevičiūtė  
16 – 21 d.  Paramos akcija maltiečių globojamiems seneliams (laiškai, atvirukai, suvenyras)  Bendr. J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė  R. Linkevičienė  L. Skyrienė 
18 d. (per ilgąsias pertraukas) MKL Tarpklasinės virvės traukimo varžybos  5-6  I. Razumienė    L. Sabaliauskiene   R. Baranauskas  
   19 d.    R    „Mano vardas Orfas” mušamųjų instrumentų festivalis     1-12    A. Mundinas     L. Tamošiūnas     T. Laugalis     G. Fursalovas    
Lapkritis Akcija prieš patyčias   „Aš Tave matau“ 1-4 Mažonavičienė 
Lapkritis  MKL   Poezijos ir instrumentinės muzikos koncertas ,,Vakarėjant“   5-8  D. Ramanauskienė   L. Tomanaitė   L. Tamošiūnas   T. Laugalis 
GRUODIS  - GERUMO MĖNUO 
2 d.  MKL Savivaldos rytmetys „Gerumo mėnesį pasitinkant“  Paramos akcija „Maltiečių sriuba“ 1-8  J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė  R. Linkevičienė  L. Skyrienė 
2 d. (per ilgąsias pertraukas)  MKL  Tarpklasinės virvės traukimo varžybos   7-8   I. Razumienė    L. Sabaliauskienė   R. Baranauskas  
Vasaris MKL  Viktorina   „Kalėdų šventės skirtingose šalyse”  6  V. Klimavičienė  
Vasaris M    Fortepijono muzikos popietė „Kaip skamba Kalėdos”    2-7    D. Ramanauskienė    A. Adomaitienė    L.Laurinaitienė    
2-5 d.  S. s. M  Lietuvos mokyklų žaidynių I etapo stalo teniso varžybos  5-8  L. Sabaliauskienė  
5 d.    M    Adventinis instrumentinės muzikos koncertas     1-8      A. Kiškūnienė  
7 d. M  PC „Tilžė” Maltos ordino Šiaulių miesto paramos akcija   „Maltiečių sriuba” Bendr.  J. Ančerevičiūtė  E. Valaitienė  Muzikos mokytojai 
 12 d.    M     Etnokultūrinis vakaras     2-8      E. Šliauterienė     G. Šimonienė    
9-12 d.  S. s. MKL  Projektinė veikla „Mano eurofito medalis”   (medaliais apdovanojami stipriausieji mokiniai)   5-6  L. Sabaliauskienė   I. Šatkauskienė   I. Razumienė  
13 d.   MKL „Gerumo mugė” Bendr. J. Ančerevičiūtė ir  darbo grupė 
13 d. MKL Kalėdinė vakaronė 5-8 J. Ančerevičiūtė  Klasių vadovai 
17 d.    M     Kalėdinis   koncertas     1-3        Ž. Sitnikienė  
20 d.    M     Kalėdinis koncertas     4-8        L. Mikutienė   R. Debesytė   R. Liutkevičiūtė 

POPAMOKINIAI RENGINIAI 2023 M.

SAUSIS

 • Bendruomenės respublikinė pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija (J. Ančerevičiūtė)
 • Šiaulių m. mokyklų akcija „Laisvė” (5 – 8 kl. choras „Melodija, L. Mikutienė, MS nariai, J. Ančerevičiūtė)
 • Šiaulių m. Laisvės dienos minėjimas su grupe „Vairas“ ir KASP (3-4 kl. choras „Pelėdžiukai“ ir L. Stankuvienė
 • 1a, 4a kl. Sausio 13-osios minėjimas – virtualus susitikimas su N.Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokiniais (A. Dirginčienė, I. Karskienė) pradinukais
 • DofE grupės narių Pirmosios pagalbos ir turizmo mokymai (S. Staponkus)
 • 3, 4 kl. lietuvių kalbos olimpiados (D.Dundulienė, A.Mažonavičienė)
 • 3, 4 kl. matematikos olimpiados (R.Vasiliauskienė,  A.Dirginčienė)
 • 6 – 12 kl. Šiaulių m. muzikos olimpiada (V. Juodpusienė)
 • L/d, švietimo įstaigų Tarptautinis nuotolinis muzikavimo festivalis „Žaidžiu muziką” (R. Tamašauskienė, L. Mikutienė, L. Tamošiūnas)   
 • 5 – 8  kl. meninio skaitymo konkursas (lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 klasių matematikos olimpiada (V. Pozniakovienė)

VASARIS

 • 1 – 8 kl. „Saugesnio interneto savaitė“: kahoot „Mėlynasis meškiukas“ (I.Karskienė A.Dirginčienė, D. Bartkutė)
 • 1 – 12 kl. respublikinis muzikos festivalis „Skiriu Tėvynei Lietuvai“ (R.Tamašauskienė, V. Juodpusienė, L. Mikutienė, Ž. Sitnikienė)
 • Šiaulių m. konkursas „Šviesa pikselių pasaulyje“ (bendradarbiavimas su Šiaulių menų mokykla; J. Ančerevičiūtė, S. Brasaitė, R. Linkevičienė, E. Bukienė, A. Lendzbergienė) 
 • 4 kl. anglų kalbos olimpiada  (S. Abalikštienė)
 • 7 kl. anglų kalbos olimpiada (V. Klimavičienė, J. Jakubauskas)
 • Mažoji technologijų olimpiada (I. Šatkauskienė, D. Daukšienė) 
 • 1 – 8 kl. Užgavėnės (J. Ančerevičiūtė, klasių vadovai)
 • 5 – 8 kl. aktyviosios pertraukos ir renginys „Šaunusis penktadienis“ (V. Bernikienė, J. Ančerevičiūtė)
 • 1 – 4 kl. valstybinių švenčių paminėjimas STEAM metodais (A.Dirginčienė)
 • 4 kl. rytmetys „Iš kokių mes knygų?“ (A.Mažonavičienė)
 • 3 – 7 kl. baroko muzikos koncertas (L. Laurinaitienė, L. Tomanaitė)
 • 5 – 8 kl. biologijos olimpiada (J. Domkutė, R. Palepšaitienė)
 • L/d ikimokyklinių grupių ugdytinių muzikinė popietė „Mokykloje linksma” (Ž. Sitnikienė, A. Dirginčienė)
 • 5 – 8 kl. respublikinis gamtos konkursas „Kengūra“ (J. Domkutė)
 • 1 – 8 kl. individualaus instrumento koncertas „Žiemos spalvos“ (G. Šimonienė, A. Kiškūnienė)
 • 1 – 8 kl. mokyklinis projektas „Nuo Vasario 16 iki Kovo 11” (J. Ančerevičiūtė, S. Staponkus”):   
 • bendruomenės paramos akcija – sveikinimas maltiečiams (J. Ančerevičiūtė, E. Valaitienė, S. Staponkus, L. Skyrienė)   
 • 5 – 8 kl. valandėlės „Lietuvos istorinių įvykių kalendorius” (L. Kugrėnaitė) 
 • 1 – 2 kl. kūrybinės dirbtuvės ,,Žaliasis raštingumas” (A. Zorienė, S. Petrėtienė, R.Gružienė)   
 • 7 – 8 kl. netradicinės istorijos pamokos Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje:  „1918 m. Vasario 16-osios aktas: signatarai ir Šiauliai“, „Kas po ko: nardymas tarp įvykių ir faktų“ (S. Staponkus) 
 • bendruomenės virtuali paroda „Atkurkime Lietuvos istoriją” (J. Ančerevičiūtė, S. Staponkus) 
 • 8 kl. kūrybinės dirbtuvės ,,Susiūtos’’ eilės Lietuvai (R. Debesytė, L. Tomanaitė) 
 • pilietiškumo pamokėlės/žaidimai kt. l/d ir mokykloje (L. Skyrienė, E. Valaitienė)   
 • matematikos uždavinių kalendorius: „Nuo Vasario 16 – osios iki Kovo 11 – osios“ (R. Vargalienė) 

KOVAS

 • 1 – 8 kl. Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių” (L. Skyrienė, R. Linkevičienė, D. Bartkutė)
 • Pirmokų šventė (K. Kairienė)
 • 1 – 4 kl. „Gamink su „Sveikatiada“ (A.Dirginčienė)
 • 1 – 4 kl. „Šok ir nesustok“ (A.Dirginčienė)
 •  1 – 4 kl. „Karjeros diena“ (K.Kairienė)
 • 5 – 6 kl. tarpklasinės baudų metimo varžybos (I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 6 kl. „Kengūros” konkursas mergaitėms (I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. Tarptautinė muzikos diena mokykloje EuDaMus (V. Juodpusienė, L. Tamošiūnas, L. Stankuvienė, A. Lendzbergienė). Koncertas „Mano klasės daina” (muzikos mokytojai)
 • 8 kl. anglų kalbos olimpiada (Ž. Leinartienė, V. Bernikienė)
 • 1 – 8 kl. socialinė akcija, skirta Dauno sindromo dienai, „Nenurašyk, o palaikyk” (D.Bartkutė, J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė)
 • 5 – 6 kl. popietė „J. Erlickui – 70“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 kl. „Pasaulinė poezijos diena“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 – 8 kl. „Skaičiaus Pi diena“ (R. Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • 5 kl. komandinis konkursas „STEAM – aktyviai“ (R.Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • Respublikinis gitaristų festivalis „Ant Bangos…” (T. Laugalis,  L. Tamošiūnas, G. Fursalovas,  A. Mundinas)
 • 7 kl. viktorina „Ką žinai apie šalį, kurios kalbą mokaisi” (I. Ratkevičienė)
 • 6 kl. sunkios rašybos žodžių varžytuvės „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“ (L. Tomanaitė, N. Špukaitė-Mamasalijeva)
 • 1 – 8 kl. pilietiškumo akcija „Tautinę giesmę giedokime kartu” (V. Juodpusienė)
 • 1 – 4 kl. pilietiškumo akcija „Tautinė vėliavėlė į namus (pradinių kl. mokytojos)
 • Bendruomenės dalyvavimas Šiaulių m. trispalvės nešimo žygyje „Lietuva mūsų širdyse“ (J. Ančerevičiūtė)
 • 5 – 8 kl. nuotolinių susitikimų ciklas #NORIUBŪTI2023 (E. Valaitienė)
 • 7 kl. virvės traukimo varžybos (R. Baranauskas, I. Razumienė)
 • 1 – 8 kl. dalyvavimas „Swedbank“ didžiausioje nuotolinėje pamokoje LT „Mokonomika“
 • 1 – 4 kl. koncertas „Kaip ežiukas chorą būrė” „Polifonijos” koncertų salėje
 • Bendruomenės paramos akcija maltiečiams „Lurdo žvakės” Šv. Jurgio bažnyčioje (J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė)

BALANDIS

 • 7 – 8 kl. tarpklasinės tinklinio varžybos (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 7 – 8 kl. Pasaulinė autizmo supratimo diena (D. Bartkutė)
 • 5 kl. tarpklasinės baudų metimo varžybos (L.Sabaliauskienė, I. Razumienė)
 • 5 – 6 kl. „Geriausios vaikų knygos rinkimai, skirti Pasaulinei knygos dienai paminėti“ (J. Songailienė L. Tomanaitė)
 • Šiaulių miesto 5 – 6 kl. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (I.Barkienė,  L. Tomanaitė)
 • Pirmosios pagalbos ir turizmo mokymai skautams ir DofE grupės nariams (S. Staponkus)
 • 5 kl. viktorina „Įmink gamtos mįsles” (J. Domkutė, gimnazistai)
 • 8 kl. DofE programos dalyvių bandomieji žygiai (S. Staponkus)
 • Šiaulių miesto progimnazijų 4 – 5 kl. skirtingų gebėjimų mokinių popietė „Sėkmės takeliu“ (R.Dauliuvienė, R.Kasparienė, J. Sedekerskė, E. Kančelskienė)
 • Šiaulių m. l/d, „Ąžuoliukas”, „Berželis”, „Kregždutė”, „Drugelis”, „Juventos”, Sanatorinės, Menų mokyklų,  UIC „Malva” bendruomenių kūrybos festivalis ir paroda „Zuikių pieva” (J. Ančerevičiūtė, E. Valaitienė, I. Šatkauskienė, D. Daukšienė)
 • 1-8 kl. „Šokio diena“, skirta Sveikatą stiprinančių mokyklų jubiliejui
 • 1 – 8 kl. socialinė akcija „Darom“ (talka mokykloje, Šv. Jurgio bažnyčioje ir Senosiose miesto kapinėse)
 • 1 – 8 kl. instrumentinės muzikos koncertas „Pavasarinis pasveikinimas“ (D. Bugaičiuk, J. Deveikytė)
 • 1-12 kl. V-asis respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Dainos sparnais“ (T. Laugalis, Ž. Sitnikienė, L. Mikutienė,  R. Urniežienė,  A.Adomaitienė)
 • Šiaulių miesto 2 – 4 kl. popietė „Iš tautosakos skrynelės“ (R.Dauliuvienė, R. Vasiliauskienė, D. Dundulienė, A. Bružaitė Čiapienė)
 • 1cd, 2d, 4bd kl. LR Prezidento taurė VUŠA Šachmatų klube (S. Petuchovskis)
 • Veiklos, skirtos Sveikatą stiprinančių mokyklų jubiliejui: 1 – 4 kl. žygis prie Talkšos ežero „Vanduo – gyvybės šaltinis”, 5 – 8 kl. ritminė mankšta ir netradicinės sporto varžybos, joga ir arbata mokytojams ir tėvams (darbo grupė)
 • 2 kl. popietė „Gudriausias antrokas“ (A. Jakumienė)

GEGUŽĖ           

 • 1 kl. šachmatų pirmenybės (S. Petuchovskis)
 • 1 kl. diena Kurtuvėnų dvaro sodyboje (S.Petrėtienė)
 • 1 – 4 kl. orientacinio sporto diena (K.Kairienė)
 • 1 – 8 kl.  STEAM diena (darbo grupė)
 • 1 – 4 kl. akcija „Visa Lietuva šoka“ (A.Dirginčienė, A.Rimkuvienė)
 • 1 kl. viktorina „Gudriausias pirmokas“ (A.Zorienė)   
 • 7 – 8 kl. tarpklasinės tinklinio varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. stalo teniso varžybos „Juventa” – „Romuva” (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 5 – 8 kl. daugiausiai skaitančių mokinių susitikimas su mokyklos bibliotekininke „Daug skaitau – daug žinau“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos)
 • 5 kl. respublikinis komandinis konkursas „STEAM – aktyviai“ (R.Vargalienė, L. F. Jonaitienė)
 • Bendruomenės III – iasis „Šeimų žygis“ Salduvėje (J. Ančerevičiūtė, L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Linkevičienė, I. Šatkauskienė)
 • Bendruomenės šventė – koncertas „Dainuojanti mokykla“ Šiaulių kultūros centre (V. Juodpusienė, J. Ančerevičiūtė)
 • 3 – 8 kl. liaudies instrumentų muzikos koncertas (E. Šliauterienė, A. Šliauteris)
 • 4 kl. choro „Pelėdžiukai“ ir 12 kl. vokalinio merginų terceto koncertas (L. Stankuvienė)
 • Mokyklą garsinusių mokinių, mokytojų išvyka į Vilniaus „Keistuolių teatrą“ (L. Laurinaitienė)
 • 4 – okų šventė: pradinės mokyklos pažymėjimų įteikimas, fotografavimasis, diskoteka 

BIRŽELIS

 • Mokyklos solistų ir ansamblių koncertas, skirtas „Juventos“ vardadieniui ir Vaikų gynimo dienai Šiaulių Parko estradoje (V. Juodpusienė)
 • 7 – 8 kl. „Drakonų valčių” varžybos Talkšoje  (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas) 
 • 8 kl. DofE programos dalyvių kvalifikaciniai žygiai (S. Staponkus)
 • 8 kl. pagrindinės mokyklos I pakopos bei muzikos mokyklos baigimo pažymėjimų teikimo šventė ir miuziklas (J. Ančerevičiūtė, V. Juodpusienė, E. Mačiūnienė)  
 • 5 – 7 kl. mokinių ir mokytojų mokslo metų pabaigos šventė (administracija)

RUGSĖJIS

 • Bendruomenės Žinių ir mokslo diena. Šv. Mišios (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 5 kl. dailyraščio konkursas (R. Debesytė, L. Tomanaitė)

SPALIS

 • Tarptautinė Mokytojų diena (J. Ančerevičiūtė, V. Juodpusienė ir darbo grupė)
 • Bendruomenės socialinė paramos akcija ,,Solidarumo bėgimas” (L. Skyrienė, D. Bartkutė  R. Linkevičienė,   I. Razumienė, L. Sabaliauskienė,  klasių vadovai, VO „Gelbėkit vaikus“)
 • 1 – 8 kl. „Košės diena“ (A. Dirginčienė, D. Daukšienė)
 • 7 – 8 kl. sporto varžybos „Kengūra mergaitėms” (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė)
 • 7 – 8 kl. tarpklasinės virvės traukimo varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 – 6 kl. tarpklasinės kvadrato varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 1 – 4 kl. respublikinė konferencija „Aš turiu pomėgį. O tu?“ (A.Dirginčienė)   

LAPKRITIS

 • 1 – 8 kl. lyrinės instrumentinės muzikos koncertas „Vakarėjant…” (D. Ramanauskienė, L. Tamošiūnas, T. Laugalis, L. Tomanaitė)
 • 1 – 8 kl. Tarptautinė tolerancijos diena: akcija, mokinių darbų paroda pagal paskirtą dienos simbolį (D. Bartkutė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė, Lendzbergienė A.)
 • 7 -8 kl. jogos užsiėmimas mergaitėms  (L. Sabaliauskienė, I. Razumienė, R. Baranauskas)
 • 7 kl. popietė „K. Binkiui – 130” (L. Tomanaitė, N. Špukaitė-Mamasalijeva)
 • 7 – 8 kl. Lietuvos kariuomenės diena (S. Staponkus, J. Ančerevičiūtė)
 • 6 kl. anglų kalbos konkursas „Raštingiausias šeštokas“
 • 7 kl. konkursas “Spelling bee”
 • 1 – 4 kl. respublikinis renginys „Aš tave matau“ (A.Mažonavičienė)

GRUODIS

 • 5 – 8 kl. tarpmokyklinės stalo teniso varžybos (L.Sabaliauskienė, I.Razumienė, R.Baranauskas)
 • 5 kl. literatūrinė valandėlė „Pranui Mašiotui – 160“ (J. Songailienė, lietuvių kalbos mokytojos) 
 • 1 – 8 kl. paramos akcija „Maltiečių sriuba” (J. Ančerevičiūtė, L. Skyrienė, R. Linkevičienė, I. Razumienė)
 • Bendruomenės paramos akcija ,,Vaikų svajonės” (L. Skyrienė, R. Linkevičienė, D. Bartkutė)
 • Bendruomenės IX – oji „Gerumo mugė“ ir 5 – 8 kl. kalėdiniai pasirodymai (J. Ančerevičiūtė ir darbo grupė)
 • 1 – 4 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas“ (A. Adomaitienė)
 • 5 – 8 kl. kalėdinis koncertas „Kalėdų žvaigždės supas” (L. Mikutienė, R. Debesytė, R.Liutkevičiūtė)
 • Bendruomenės Šv. Mišios (L. Skyrienė, L. Mikutienė, L. Stankuvienė)  

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content