TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

VO „Gelbėkit vaikus“

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“

Lietuvoje visuomeninė organizacija (VO) „Gelbėkit vaikus“ savo veiklą pradėjo 1991 m. Ji įkurta rūpinantis Lietuvos vaikais ir jų padėtimi šalyje. „

Gelbėkit vaikus“ – vienintelė Šiaurės Rytų Europos organizacija, tapusi Aljanso „Save the Children“ tikrąja nare. Tai nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė, už vaiko teises kovojanti organizacija, šiuo metu turinti 20 struktūrinių padalinių 19 – oje Lietuvos miestų ir rajonų.

ORGANIZACIJOS VIZIJA – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą.

MISIJA – dėti visas pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek įmanoma greitesnių, tačiau ne trumpalaikių pokyčių jų gyvenime.

Daugiau apie visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir „Save the Children“ Aljanso istoriją rasite šiuo adresu https://gelbekitvaikus.lt/en/

***

VO „Gelbėkit vaikus“ patyčių prevencijos grupė Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje savo veiklą pradėjo 1996 m. (vad. R. Karžinauskienė, L. Skyrienė). Šiandien organizacijai, kurioje yra 26 mokiniai iš 5 – 8 kl., vadovauja tikybos mokytoja L. Skyrienė ir socialinė pedagogė S. Vanagaitė.

ORGANIZACIJOS TIKSLAS – dalyvauti visuomeniniame gyvenime, įsijungiant į saugios aplinkos kūrimą mokyklos bendruomenėje.

UŽDAVINIAI

 • Suteikti žinių apie ,,Gelbėkit vaikus“ organizacijos  veiklą.
 • Skatinti vaikus dalyvauti visuomenės gyvenime.
 • Formuoti neigiamą požiūrį į smurtą, patyčias ir žalingus įpročius.
 • Puoselėti savitarpio pagarbos ir bendradarbiavimo principus.

SIEKTINI REZULTATAI

VO ,,Gelbėkit vaikus“ nariai žino organizacijos idėjas, aktyviai įsijungia į jos veiklą, patys inicijuoja  judėjimą mokykloje ir už jos ribų.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Prevencinių renginių iniciavimas ir organizavimas.
 • Pilietinių socialinių akcijų organizavimas.
 • Bendravimas su ,,Gelbėkit vaikus“ organizacijos centru ir kitais padaliniais.
 • Dalyvavimas projektinėje veikloje.
 • Informacijos teikimas tėvams, mokiniams, bendruomenei vaiko teisių, auklėjimo, ugdymo klausimais.
 • Dalyvavimas susirinkimuose, pasitarimuose, renginiuose.
 • Organizacijos veiklos populiarinimas, informacijos įvairiais būdais sklaida.

VO ,,GELBĖKIT VAIKUS“ VEIKLA 2020 – 2021 M. M.

 • 2020-10-21 prie Talkšos ežero organizuotas ,,VII – asis Solidarumo bėgimas 2020“, kuriame  dalyvavo 86 mokiniai iš 5 – 8 kl. (1 – 4 kl. mokinių bėgimas vyko mokyklos stadione). Surinkti ir paaukoti 102 eur.
 • 2020-11-11 1 – 4 kl. organizuota akcija ,,Šviesa ir gerumas. Šventas Martynas”.
 • 2020-11-10 1 – 8 kl. vyko integruotos pamokos ir klasių valandėlės, skirtos Tolerancijos dienai (parengta metodinė medžiaga).
 • 2020-11-16 organizuota virtuali 5 – 8 kl. koliažų paroda ,,Tolerancijos dėlionė“.
 • 2020-12-01/11 mokyklos bendruomenė  dalyvavo ,,Mamų unijos” organizuotoje paramos akcijoje ,,Advento kojinaitės 2020 (surinktos ir ligoniukams perduotos 5 dėžės dovanėlių).
 • 2020-12-01/23 organizuota bendruomenės paramos akcija ,,Vaikų svajonės“, siekiant išpildyti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones.
 • 2021-01-13 surengta virtuali paroda „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai.
 • 2021-02-14 surengta virtuali 5-8 kl. kūrybinių darbų paroda „Šventasis Valentinai, globėjau tų, kurie myli“, organizuotos Kahoot viktorinos.
 • 2021-03-01/30 5-8 klasių mokiniams vestos prevencinės valandėlės ,,Juventa“  BE PATYČIŲ“ (parengta metodinė medžiaga).
 • 2021-04-01/30 organizacijos narių siūlymu 1 – 4, 5 – 8 kl. vestos integruotos dorinio ugdymo pamokos ir surengtos virtualios mokinių darbų parodos, skirtos Motinos dienai paminėti: ,,Tau, mano mamyte, pirmieji žiedai”, ,,Tu – mano saulė”, ,,Mamos suknelė”.
 • 2021-04-01/30 parengta metodinė priemonė ,,Tarptautinei kovos su triukšmu dienai“, skirta  mokytojams.
 • 2021-05-01/30 organizacijos narių siūlymu 1 – 8 kl. vestos integruotos dorinio ugdymo pamokos, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Organizuota akcija ,,Laiminga vaikystė“, surengta virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Auginkite laimingus“.
 • 2021-06 1 – 4 kl. vestos integruotos pamokos lauke ,,Prasmingas skraidymas parašiutu“.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content