TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Kabinetų rodyklė

KabinetasKabineto Nr.Mokytojo pavardė, vardas
Direktorius117 A R. Tamašauskienė
Raštinė117S. Šemiotienė, A. Rubavičienė
Pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja201AR. Dauliuvienė
Pavaduotoja muzikinio ugdymo skyriui218V. Juodpusienė
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja302J. Ančerevičiūtė
Pavaduotoja ugdymui310I. Barkienė
Darbų vadovas233A. Gvergždys
Sveikatos priežiūros specialistė226 (5d)L. Vaškienė
Socialinės pedagogės217D. Bartkutė, S. Durienė
Spec. pedagogė, logopedė202R. Kasparienė
Logopedė302AV. Sinicinaitė
Mokytojų kambarys309A
Spec. pedagogė, logopedė118E. Kančelskienė
Biblioteka230R. Liutkevičiūtė
Skaitykla231
Aktų salė219
Knygų saugykla229
Pradinis ugdymas119 (2c)E. Baranauskienė
Pradinis ugdymas102 (2b)K. Kairienė
Pradinis ugdymas103 (1b)A. Mažonavičienė
Pradinis ugdymas104 (1d)J. Ivaškienė
Pradinis ugdymas105 (3b)V. Bumblauskaitė
Pradinis ugdymas106 (2a)I. Karskienė
Pradinis ugdymas107 (4a)V. Šimkienė
Pradinis ugdymas108 (3c)A. Jakumienė
Pradinis ugdymas201 (4c)A. Bružaitė-Čiapienė
Pradinis ugdymas204 (1c)A. Dirginčienė
Pradinis ugdymas205 (4b)D. Dundulienė
Pradinis ugdymas206 (2d)S. Petrėtienė
Pradinis ugdymas207 (1a)V. Kairienė
Pradinis ugdymas208 (3a)R. Gružienė
Pradinis ugdymas223 (3d)D. Kontrimienė
Valgykla116D. Bargailienė
Mokytojų rūbinė
Sporto sale119
Fizinio ugdymo mokyt. kamb.120I. Razumienė, L. Sabaliauskienė, R. Baranauskas
Psichologo kabinetas301AJ. Jociūtė
Anglų k. kabinetas109S. Abalikštienė, I. Slabovienė
Anglų k., muzikos kabinetas215 (8a)V. Bernikienė
Anglų k. kabinetas309I. Ratkevičienė, A. Jukna
Anglų k. kabinetas312 (5b)V. Klimavičienė
Anglų k. kabinetas409 (7c)Ž. Leinartienė
Anglų k., muzikos kabinetas412 (7a)J. Jakubauskas
Lietuvių k. kabinetas305 (5c)R. Debesytė
Lietuvių k. kabinetas307 L. Tomanaitė
Lietuvių k. kabinetas406 J. Sutkuvienė
Lietuvių k. kabinetas408 (7d)N. Špukaitė-Mamasalijeva
Vokiečių k. kabinetas410J. Ričkuvienė
Rusų k. kabinetas, Ugdymo karjerai specialistė311 (6a)E. Valaitienė
Etikos, žmogaus saugos kabinetas407 (6c)R. Linkevičienė
Tikybos kabinetas411L. Skyrienė
Geografijos kabinetas301 (8d)L. Zonienė
Istorijos kabinetas303 (6b)S. Staponkus, L. Kugrėnaitė
Matematikos kabinetas304 (6d)R. Vargalienė
Matematikos kabinetas308 (7b)V. Pozniakovienė
Matematikos kabinetas403 R. Palepšaitienė
Gamtos mokslų kabinetas306 J. Domkutė, S. Kliminskienė
Gamtos mokslų kabinetas405 (8b)L. F. Jonaitienė
Informacinių technologijų kabinetas203S. Brasaitė
Informacinių technologijų kabinetas227E. Bukienė
Technologijų kabinetas114 (5a)I. Šatkauskienė
Technologijų kabinetas224 (8c)D. Daukšienė
Dailės kabinetas404 (7b)A. Lenzbergienė
Muzikos kabinetas110I. Lipeikienė
Muzikos kabinetas111
Muzikos instrumentų saugykla112A. Gumuliauskas
Muzikos kabinetas113A. Šliauteris, L. Tamošiūnas
Muzikos technologijų kabinetas115L. Tamošiūnas, L. Mikutienė
Muzikos kabinetas208AV. Klovienė
Muzikos kabinetas209R. Urniežienė
Muzikos kabinetas210D. Bugaičiuk, E. Motuzienė,
Muzikos kabinetas211L. Laurinaitienė
Muzikos kabinetas212G. Šimonienė
Muzikos kabinetas213A. Kiškūnienė
Muzikos kabinetas221T. Laugalis, G. Fursalovas
Muzikos kabinetas222A. Adomaitienė
Muzikos kabinetas E. Balčyčio auditorija225L. Stankuvienė
Muzikos kabinetas228A. Mundinas
Muzikos kabinetas232D. Ramanauskienė
Muzikos kabinetas401 E. Šliauterienė
Muzikos kabinetas402 Ž. Sitnikienė
1-4 klasių IT kabinetas409AS. Brasaitė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content