TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Kabinetų rodyklė

KabinetasKabineto Nr.Mokytojo pavardė, vardas
Direktorius117  R. Tamašauskienė
Raštinė117S. Šemiotienė, A. Rubavičienė
Pavaduotoja ugdymui201AR. Dauliuvienė
Pavaduotoja ugdymui218V. Juodpusienė
Pavaduotoja ugdymui302J. Ančerevičiūtė
Pavaduotoja ugdymui310I. Barkienė
Darbų vadovas233A. Gvergždys
Sveikatos priežiūros specialistė226L. Vaškienė
Socialinės pedagogės217D. Bartkutė, S. Vanagaitė
Spec. pedagogė, logopedė202R. Kasparienė
Logopedė302AJ. Sedekerskė
Mokytojų kambarys309A
Mokytojų rūbinė118
Biblioteka230J. Songailienė
Skaitykla231
Aktų salė219
Knygų saugykla229
Pradinis ugdymas119A. Zorienė
Pradinis ugdymas102K. Kairienė
Pradinis ugdymas103A. Mažonavičienė
Pradinis ugdymas104R. Valukonienė
Pradinis ugdymas105V. Bumblauskaitė
Pradinis ugdymas106I. Karskienė
Pradinis ugdymas107R. Vasiliauskienė
Pradinis ugdymas108A. Jakumienė
Pradinis ugdymas201A. Bružaitė-Čiapienė
Pradinis ugdymas204A. Dirginčienė
Pradinis ugdymas205D. Dundulienė
Pradinis ugdymas206S. Petrėtienė
Pradinis ugdymas207V. Kairienė
Pradinis ugdymas208R. Gružienė
Pradinis ugdymas223D. Kontrimienė
Valgykla116S. Paulauskienė
Mokytojų rūbinė118
Sporto sale119
Fizinio ugdymo mokyt. kamb.120I. Razumienė, L. Sabaliauskienė, R. Baranauskas
Ugdymo karjerai specialistė301AE. Valaitienė
Anglų k. kabinetas109S. Abalikštienė
Anglų k., muzikos kabinetas215V. Bernikienė, R. Urniežienė
Anglų k. kabinetas309I. Ratkevičienė
Anglų k. kabinetas312V. Klimavičienė
Anglų k. kabinetas409Ž. Leinartienė
Anglų k., muzikos kabinetas412J. Jakubauskas, A. Jukna
Lietuvių k. kabinetas305 (5a)R. Debesytė
Lietuvių k. kabinetas307 (5d)L. Tomanaitė
Lietuvių k. kabinetas406 (7b)J. Sutkuvienė
Lietuvių k. kabinetas408 (7d)R. Liutkevičiūtė
Vokiečių k. kabinetas410J. Ričkuvienė
Rusų k. kabinetas311 (8a)O. Sevčenko
Etikos, žmogaus saugos kabinetas407 (7c)R. Linkevičienė
Tikybos kabinetas411L. Skyrienė
Geografijos kabinetas301 (8b)L. Zonienė
Istorijos kabinetas303 (8c)L. Kugrėnaitė
Matematikos kabinetas304 (8d)R. Vargalienė
Matematikos kabinetas308 (5c)V. Pozniakovienė
Matematikos kabinetas403 (6c)S. Kliminskienė
Gamtos mokslų kabinetas306 (5b)J. Domkutė, R. Palepšaitienė
Gamtos mokslų kabinetas405 (7a)L.F. Jonaitienė, R. Palepšaitienė
Informacinių technologijų kabinetas203S. Brasaitė
Informacinių technologijų kabinetas227E. Bukienė
Technologijų kabinetas114I. Šatkauskienė
Technologijų kabinetas224D. Daukšienė
Dailės kabinetas404 (6d)A. Lenzbergienė
Muzikos kabinetas110I. Lipeikienė
Muzikos kabinetas111I. Slabovienė
Muzikos instrumentų saugykla112
Muzikos kabinetas113A. Šliauteris
Muzikos technologijų kabinetas115L. Tamošiūnas
Muzikos kabinetas208AV. Klovienė
Muzikos kabinetas209A. Adomatienė, A. Gumuliauskas
Muzikos kabinetas210E. Motuzienė, R. Urniežienė
Muzikos kabinetas211L. Laurinaitienė
Muzikos kabinetas212G. Šimonienė
Muzikos kabinetas213A. Kiškūnienė
Muzikos kabinetas221T. Laugalis, G. Fursalovas
Muzikos kabinetas222A. Adomaitienė
Muzikos kabinetas E. Balčyčio auditorija225L. Stankuvienė
Muzikos kabinetas228A. Mundinas
Muzikos kabinetas232D. Ramanauskienė
Muzikos kabinetas401 (6a)E. Šliauterienė
Muzikos kabinetas402 (6b)L. Mikutienė
Mokinių poilsio kambarys409A

Šiaulių „Juventos“ progimnazija