TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Prevencinės programos

Progimnazijoje vykdomos programos:

1-4 kl. – programa „Antras Žingsnis“ – socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa.

Šios programos metu mokiniai:

• Išmoksta savireguliacijos – tai leidžia mokiniui tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe.

• Išsiugdo empatiją – tai leidžia moksleiviams tvarkytis su savo stipriais jausmais bei spręsti tarpasmeninius konfliktus su kitais.

• Mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas bei mokėjimas nusiraminti leidžia save sukontroliuoti bei nesielgti agresyviai.

• Įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai leidžia tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

5-8 kl.- programa „Paauglystės kryžkelės“ – padeda kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Programos metu ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

• Savimonė

• Savitvarda

• Socialinis sąmoningumas

• Bendravimas

• Bendradarbiavimas

• Atsakomybė

• Sprendimų priėmimas

• Mokymasis tarnaujant

• Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai

• Problemų sprendimas

• Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai

• Santykių stiprinimas

• Dėkingumas šeimai

• Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės:

• Savidrausmė

• Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

• Pagarba sau ir kitiems

• Gerumas

• Įsipareigojimai šeimai

• Atsakingumas

• Sąžiningumas

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content