TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Kanklės

Kanklės – labai senas ir sakralus lietuvių tautinės muzikos instrumentas. Senosios kanklės turėjo tik 5-12 stygų. Šiuolaikinės koncertinės kanklės turi 29 stygas ir yra labai universalus instrumentas, kuriuo galima skambinti įvairiausią muziką nuo renesanso iki XXI amžiaus kompozitorių kūrinių.

Kanklių  programa sudaryta iš 7 grojimo metų. Mokymas vyksta labai nuosekliai. Pirmuosius grojimo metus mokiniai susipažįsta su etnografinėmis kanklėmis, antrą pusmetį pradeda mokytis skambinti koncertinėmis kanklėmis. Programa parenkama atsižvelgiant į mokinio individualybę, mokymosi tempą, prigimtinius gebėjimus, skatinamas kūrybiškumas bei saviraiška. Nuo 5 klasės mokiniai gali papildomai rinktis meninę raišką – kanklininkų ansamblį, instrumentinę kapelą. Baigdami programą mokiniai laiko baigiamąjį egzaminą, kuriame pademonstruoja įgytus grojimo koncertinėmis kanklėmis įgūdžius. Visas mokymo procesas pagrįstas šiltu, nuoširdžiu bei kantriu mokinio ir mokytojo bendravimu, siekiant ugdyti meilę muzikai.

Paspauskite instrumento pavadinimą ir pasiklausykite grojančių mokinių: 

Etnografinės kanklės

Koncertinės kanklės

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content